Asset Publisher Asset Publisher

Światowe Dni Młodzieży na Królewskich Źródłach

21 lipca lasy Nadleśnictwa Kozienice odwiedziła ponad 500 osobowa grupa pielgrzymów ŚDM. Zwiedzali m.in. teren rezerwatu Ponty-Dęby, szkółkę leśną Przejazd, izbę dydaktyczno-muzealną Kozienickiego Parku Krajobrazowego oraz ścieżkę dydaktyczną Królewskie Źródła. Odwiedziła nas część pielgrzymów goszczących na terenie Diecezji Radomskiej – grupy z Ukrainy, Włoch i Węgier, a także mniejsze grupy z Gabonu, Kamerunu, Austrii, Czech i innych krajów, również i z Polski.

Zorganizowanie zajęć dla tak dużej liczby uczestników było stosunkowo dużym wyzwaniem logistycznym, stąd w organizację spotkania zaangażowani byli pracownicy sąsiednich nadleśnictw – Radom, Zwoleń i Dobieszyn  oraz pracownicy KPK, Straży pożarnej i Policji. Pielgrzymi podzieleni byli na grupy, które sukcesywnie zwiedzały różne tereny leśne. Finalnie wszyscy spotkali się na Królewskich Źródłach, gdzie zjedli obiad oraz nastąpiła spontaniczna integracja pielgrzymów z poszczególnych krajów.

Nie zdarzyło się dotychczas, żeby jednocześnie, tak duża liczba gości zagranicznych przebywała na Królewskich Źródłach. Według obserwacji i przeprowadzanych rozmów wrażenia pielgrzymów po pobycie w nadleśnictwie były bardzo pozytywne – większość była zachwycona możliwością zobaczenia polskiej przyrody. Impreza była doskonałą promocją zarówno naszego kraju, polskiej przyrody, jak i gospodarki leśnej. Dopisała pogoda, która jest podstawowym warunkiem sukcesu wszelkich imprez plenerowych, a wszyscy pielgrzymi doskonale bawili się do późnego popołudnia. Atrakcją stało się stoisko Nadleśnictwa Radom „Dary lasu", przy którym pielgrzymi mieli okazję skosztować regionalnych dań i owoców runa leśnego.

Koordynatorem imprezy był ks. Pastuszka z Kozienic. Miło nam było również gościć 5 biskupów: w tym 3 biskupów z Włoch oraz ks. bp : Henryka Tomasika i Piotra Turzyńskiego z Diecezji Radomskiej.