Asset Publisher Asset Publisher

Światowe Dni Młodzieży z leśnikami

Kilka tysięcy pielgrzymów, którzy przyjechali na Światowe Dni Młodzieży odwiedziło polskich leśników. Byli na Królewskich Źródłach, w Centrum Edukacji Przyrodniczej i Arboretum w Nadleśnictwie Marcule i innych miejscach w świętokrzyskich i radomskich lasach. W czasie zgrupowań na Świętym Krzyżu, w Sandomierzu oraz w Radomiu również doświadczyli gościnności leśników i posmakowali darów lasu.

Światowe Dni Młodzieży w Krakowie poprzedzone były tzw. Dniami w Diecezjach, podczas których pielgrzymi wzajemnie się integrowali oraz poznali region, w którym przebywali. Dla pielgrzymów z regionów: radomskiego, kieleckiego oraz sandomierskiego leśnicy zorganizowali akcję promocyjno-edukacyjną „Światowe Dni Młodzieży z leśnikami". Były to spotkania z pielgrzymami w najpiękniejszych lasach i najciekawszych obiektach turystycznych połączone z poznawaniem polskich lasów i darów lasu.

Najwięcej pielgrzymów przyjechało do leśników 21 lipca. Podczas wydarzenia „Zwiedzaj z nami" odwiedzili Centrum Edukacji Przyrodniczej im. Ks. Bp. Jana Chrapka w Nadleśnictwie Marcule oraz Przystanek turystyczny Natura 2000 Klepacze w Nadleśnictwie Starachowice. W programie było zwiedzanie Centrum Edukacji i Arboretum, pokaz sokolniczy oraz stoisko promocyjne prezentujące dary lasów przygotowane przez Nadleśnictwo Skarżysko. Spotkanie było okazją do otwarcia zagrody „Nasze Zwierzęta" – nowej atrakcji Centrum. Uroczystego otwarcia dokonali dyrektor RDLP w Radomiu – Andrzej Matysiak, nadleśniczy – Tadeusz Misiak, biskup z Włoch oraz przedstawiciele miejscowych samorządów i kół łowieckich. Na terenie Nadleśnictwa Starachowice pielgrzymi wzięli udział w pokazie sokolniczym oraz obserwowali pracę pieca dymarskiego, w którym pracownicy Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach wytapiali rudę żelaza pozyskiwaną niegdyś w okolicznych lasach.

W tym samym dniu miało miejsce spotkanie z 500 pielgrzymami na terenie ścieżki dydaktycznej „Królewskie Źródła" w Nadleśnictwie Kozienice oraz w innych miejscach Puszczy Kozienickiej. Leśnicy z nadleśnictw: Kozienice, Radom, Zwoleń i Dobieszyn przygotowali dla pielgrzymów degustację darów lasu i pokazali tradycję gospodarki leśnej regionu.

Leśnicy byli także obecni podczas wydarzenia „Dzień Regionalny" przy Sanktuarium na Świętym Krzyżu, gdzie wspólnie z pielgrzymami wzięli udział w drodze krzyżowej i uroczystej mszy świętej. Na stoiskach wystawowych „Lasy Państwowe. Zapraszamy" zorganizowanych przez nadleśnictwa Puszczy Świętokrzyskiej: Łagów, Daleszyce, Kielce, Suchedniów i Zagnańsk oraz Nadleśnictwo Jędrzejów przedstawione zostały dary lasów wraz z wystawą dotyczącą korzyści płynących z polskich lasów. Również tu atrakcją były pokazy sokolnicze przygotowane przez leśników – pasjonatów tej niełatwej sztuki układania ptaków. Spotkaniu towarzyszył występ Zespołu Sygnalistów Myśliwskich przy RDLP w Radomiu.

Kolejne spotkania z pielgrzymami miały miejsce 23 lipca. W trakcie wydarzenia „Baw się z nami - posmakuj Polski" (spotkanie z polską kuchnią, kulturą i tradycją) w Muzeum Wsi Radomskiej nadleśnictwa Leśnego Kompleksu Promocyjnego wraz z Nadleśnictwem Marcule zorganizowały stoisko promocyjne „Lasy Państwowe. Zapraszamy". Skosztować można było owoców leśnych, spróbować ziołowych herbat i innych przysmaków, wymienić spostrzeżenia dotyczące lasów oraz obejrzeć wystawę „Dary Lasów", a także posłuchać występu sygnalistów.

W sobotę leśnicy byli również obecni na „Dniu Wspólnoty" w Sandomierzu. Nadleśnictwa: Staszów, Chmielnik i Ostrowiec Świętokrzyski przyłączyły się do nadleśnictw lubelskiej dyrekcji LP i wspólnie zaprezentowały dorobek polskich leśników.

Pielgrzymi odwiedzili też inne lasy RDLP w Radomiu. Byli w lasach nadleśnictw: Chmielnik, Daleszyce, Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, Pińczów, Przysucha, Radom, Staszów, Włoszczowa i Zagnańsk.

Spotkania były radosne i barwne, pielgrzymi razem z leśnikami wśród tańców (niejednokrotnie egzotycznych) i śpiewu integrowali się i poznawali kultury swoich krajów.

W leśnych miejscach pamięci i cmentarzach wojennych w czynie miłosierdzia Bożego, które jest motywem przewodnim tegorocznych Światowych Dni Młodzieży pielgrzymi zmówili modlitwę, pochylając się nad niełatwą historią Polski, której tyle śladów odnajdujemy w lasach.