Asset Publisher Asset Publisher

Święto Lasu i Dąb Wolności w Radomiu

24 czerwca w Radomiu leśnicy obchodzili regionalne Święto Lasu. Wspólnie z przedstawicielem Kancelarii Prezydenta RP posadzili Dąb Wolności przy budynku RDLP oraz otworzyli salę historii leśnictwa radomsko-kieleckiego. Były także odznaczenia i wyróżnienia dla zasłużonych leśników. Organizację uroczystości wsparli sąsiedzi prezentując program artystyczny: Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga oraz Zespół Szkół Samochodowych. Wystąpił także Zespół Sygnalistów przy RDLP w Radomiu.

Święto Lasu
Święto Lasu rozpoczęło się Mszą Świętą w radomskiej Katedrze w intencji leśników i ich rodzin celebrowaną przez JE Ks. Bp. Henryka Tomasika. Uroczystość ze względu na posadzenie Dębu Wolności wpisała się w Obchody Ogólnopolskiego Święta Lasu pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego przypadające w roku jubileuszu 90-lecia Lasów Państwowych. W uroczystości udział wziął Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Dariusz Młotkiewicz, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak, pracownicy biura i nadleśnictw RDLP w Radomiu, przedstawiciele współpracujących instytucji i organizacji oraz media.

Dąb Wolności
Sadzenie Dębu Wolności to wspólna inicjatywa Kancelarii Prezydenta RP ora PGL LP dla upamiętnienia odzyskania przed 25 laty suwerenności przez nasz naród w historycznych, czerwcowych wyborach 1989 roku. Pomysł sadzenia Dębów Wolności odwoływał się do sadzenia „Dębów Niepodległości" w latach 1918-1928, kiedy to leśnicy i mieszkańcy spontanicznie sadzili dęby, wyrażając radość z odzyskanej wolności.

"Taki dąb był posadzony w 1918 roku w Radomiu przy Resursie Obywatelskiej, gdzie rośnie do dziś. Sadząc dzisiaj Dąb Wolności stworzymy ciągłość tradycji i damy wyraz zadowolenia z niepodległości i wolności Polski. Niech to również będzie symbol udziału leśników w przemianach, jakie dokonały się w naszym kraju w ciągu ostatnich 25 lat" – powiedział dyrektor Tomasz Sot zapowiadając sadzenie Dębu Wolności

Miejsce sadzenia przy siedzibie RDLP wybrano ze względu na historię budynku związaną z wydarzeniami Radomskiego Czerwca 76 r. Warto wspomnieć, że w lutym 2014 roku budynek został wpisany do rejestru zabytków, m.in. ze względu na to, że jest ważnym dokumentem historii powojennej Polski i Radomia w związku z masowymi protestami antyrządowymi 25 czerwca 1976 roku, które zapoczątkowały ogólnopolską konsolidację środowisk opozycyjnych. Świadczy również o długich dziejach i rozwoju instytucji Lasów Państwowych w Radomiu.
W czasie uroczystości Dąb Wolności został posadzony przez: Dariusza Młotkiewicza - Zastępcę Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Dariusza Piątka - Wicewojewodę Województwa Mazowieckiego, Tomasza Sota - Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu oraz Andrzeja Kosztowniaka – Prezydenta Miasta Radomia. Po posadzeniu Dęba Wolności Dariusz Młotkiewicz odczytał list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

 

Po posadzeniu Dębu Wolności, aby uczcić pamięć o poprzednikach i ich zasługach dla odzyskania niepodległości delegacje leśników oraz przedstawiciele władz złożyli kwiaty przy miejscu pamięci - krzyżu i kamieniu ufundowanym z okazji 120-lecia Dyrekcji dla uczczenia pamięci Polaków poległych w walkach o niepodległość Polski oraz przy kamieniu ku pamięci Leopolda Pac-Pomarnackiego.

Odznaczenia i wyróżnienia
Uroczystość Święta Lasu była okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień.
Leśniczemu Markowi Zientkowi z Nadleśnictwa Grójec Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" przyznaną przez Ministra Środowiska wręczył Adam Wasiak Dyrektor Generalny LP.
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu w dowód uznania za szczególne zasługi dla leśnictwa i gospodarki leśnej uhonorował „Kordelasem Leśnika Polskiego": Piotra Kacprzaka – zastępcę dyrektora ds. Gospodarki Leśnej RDLP w Radomiu, Grzegorza Ożoga – naczelnika Wydziału Rozwoju i Innowacji RDLP w Radomiu, Leszka Jaszczyka – naczelnika Wydziału Gospodarki Drewnem RDLP w Radomiu, Wojciecha Bojarskiego – leśniczego leśnictwa Ksawerów w Nadleśnictwie Dobieszyn, Jana Wąchockiego – leśniczego leśnictwa Stanisławice w Nadleśnictwie Kozienice, Kazimierza Wesołowskiego – leśniczego szkółkarza w Nadleśnictwie Radom, Zbigniewa Grzybowskiego – leśniczego szkółkarza w Nadleśnictwie Zwoleń. Kordelasy wręczył dyrektor Adam Wasiak oraz dyrektor Tomasz Sot.
Dyrektor Tomasz Sot z rąk Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oddział Radom ppłk Leona Etwerta odebrał Odznaczenie za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Nadleśniczowie Tadeusz Misiak (Nadleśnictwo Marcule) oraz Jacek Karaśkiewicz (Nadleśnictwo Radom) odebrali Dyplomy Uznania za zasługi dla Okręgu Radom Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej wraz z podziękowaniem za aktywną i wybitną działalność dla dobra środowiska akowskiego w dziele utrwalania pamięci i tradycji Armii Krajowej.

W imieniu wyróżnionych i odznaczonych głos zabrał zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej Piotr Kacprzak. Przedstawił także referat na temat historii i znaczenia siedziby RDLP i leśnictwa dla Miasta Radomia, regionu radomsko-kieleckiego oraz dla leśników. Był to wstęp do otwarcia sali historii leśnictwa radomsko-kieleckiego.

"Rok jubileuszu 90-lecia to dobra okazja do pokreślenia osiągnięć i stawiania nowych wyzwań, ale również do złożenia podziękowań i najlepszych życzeń wszystkim pracownikom naszej dyrekcji i nadleśnictw oraz organizacjom i instytucjom, które współpracują z leśnikami" – powiedział dyrektor RDLP w Radomiu Tomasz Sot

Sala historii leśnictwa radomsko-kieleckiego
Podczas regionalnego Święta Lasu została otworzona i udostępniona społeczeństwu sala historii leśnictwa radomsko-kieleckiego. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Dariusz Młotkiewicz - Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Adam Wasiak - Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Tomasz Sot - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Andrzej Kosztowniak – Prezydent Miasta Radomia. Zwiedzanie odbyło się w grupach. Jej utworzenie jest wkładem leśników w dziedzictwo kulturalne i historyczne miasta Radomia. Obiekt ten stanowi dorobek wszystkich pokoleń leśników, którzy w tym regionie pracowali na rzecz polskich lasów. Ekspozycja poświęcona jest historii leśnictwa regionu oraz unikalnej historii siedziby RDLP. Utworzenie sali wynikło z chęci wychodzenia z informacją i promocją gospodarki leśnej, która w regionie radomsko-kieleckim ma piękne i bogate tradycje. Sala będzie służyła leśnikom, społeczności Radomia oraz całego regionu.

Wystąpienie trzech sąsiadów, czyli leśnicy, muzycy i samochody
Uczestnicy uroczystości mogli wysłuchać wystąpień przygotowanych przez trzech sąsiadów z ulicy 25 Czerwca. Zespół Szkół Samochodowych przygotował okolicznościowy występ uczniów oraz wystawę zabytkowych aut i motocykli. Wśród nich był Fiat 126p Cabrio stylizowany przez Nadleśnictwo Marcule na auto, którym w 1933 roku studenci SGGW kolportowali ulotki propagujące Święto Lasu.

Nie zabrakło leśnych atrakcji – na stoisku przygotowanym przez nadleśnictwa Marcule i Zwoleń można było spróbować leśnych specjałów oraz potraw prosto z lasu, w tym napić się kawy z żołędzi.

Wystawy leśne, Dąb Wolności, salę historii leśnictwa radomsko-kieleckiego oraz leśne auto można było oglądać także dzień później w czasie Dnia Otwartego w siedzibie RDLP w Radomiu. W ten sposób leśnicy włączyli się w obchody wydarzeń 38. rocznicy Radomskiego Czerwca '76.


W czasie Święta Lasu można było oglądać Fiata 126p Cabrio stylizowanego na samochód, którym w 1933 roku studenci SGGW kolportowali ulotki dotyczące Święta lasu (fot. RDLP w Radomiu)


W przeddzień pierwszych obchodów Święta Lasu z udekorowanych samochodów na ulicach stolicy studenci SGGW kolportowali ulotki propagandowe (Echa Leśne, 1933 r.)