Asset Publisher Asset Publisher

Świętokrzyskie Spotkanie Leśników na Świętym Krzyżu

11 września na zaproszenie OO Oblatów z Sanktuarium na Świętym Krzyżu świętokrzyscy i radomscy leśnicy przybyli na uroczystości odpustowe ku czci Podwyższenia Drzewa Krzyża Świętego. Mszę świętą w intencji leśników i ich rodzin odprawił ks. prał. Wiktor Ojrzyński – duszpasterz leśników, a towarzyszyli mu duszpasterze leśników i misjonarze Oblaci.

W pielgrzymce udział wzięła poseł na Sejm Agata Wojtyszek, Jan Reklewski, dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Aldona Sobolak, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach, Jarosław Mikołajczyk, przewodniczący Zarządu Okręgowego w Kielcach Polskiego Związku Łowieckiego, a także Jacek Wolski, dyrektor Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku wraz z nauczycielami i uczniami.

Na spotkanie przybyło ponad 250 leśników na czele z dyrektorem Andrzejem Matysiakiem, zastępcami Markiem Szarym, Piotrem Kacprzakiem i Mariuszem Wertką. Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych reprezentował Michał Ciepłucha, regionalną inspekcję LP Robert Głodowski, a Zespół Ochrony Lasu w Radomiu Marek Kamola.

Wielu leśników przybyło wraz z rodzinami, obecni byli też nadleśniczowie i pracownicy nadleśnictw.

List w związku z uroczystością przesłał również Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Edward Siarka.

Uroczysta liturgia przebiegała z udziałem pocztów sztandarowych z RDLP, nadleśnictw, związków zawodowych, ŚPN i szkoły leśnej oraz Zespołu Sygnalistów Myśliwskich przy RDLP w Radomiu. Ofiarę mszy świętej złożyli pracownicy nadleśnictw Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Świętokrzyska” oraz nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski i Staszów.

Podczas mszy św. ks. prał. Wiktor Ojrzyński nawiązał do symboliki krzyża, wartości wynikających z wiary chrześcijańskiej i opieki nad przyrodą sprawowanej przez służbę leśną i ochrony przyrody.

Na zakończenie pielgrzymi oddali cześć relikwii Chrystusowego Krzyża.

Była to coroczna pielgrzymka leśników na Święty Krzyż, która odbywa się w ramach drugiego dnia trwającego Tygodniowego Odpustu ku czci Podwyższenia drzewa Krzyża Świętego.

Przed uroczystą mszą świętą odbyła się narada nadleśniczych i ŚPN, podczas której dyrektor RDLP w Radomiu dr inż. Andrzej Matysiak oraz dr inż. Jan Reklewski, dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego podpisali porozumienie dotyczące włączenia obserwacji przeciwpożarowej terenów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego do monitoringu funkcjonującego w strukturach jednostek RDLP w Radomiu. Dyrektor Reklewski wręczył również dyrektorowi Andrzejowi Matysiakowi statuetkę „Przyjaciel Świętokrzyskiego Parku Narodowego”.

W ramach Świętokrzyskiego Spotkania Leśników można było także zwiedzić sanktuarium, w tym wystawę przygotowaną przez RDLP w Radomiu pn. „1863-1864. Pamiętamy” związaną z 160. rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego.