Asset Publisher Asset Publisher

Tropy dinozaurów już zabezpieczone

Od 25 września do 15 listopada na terenie rezerwatu przyrody „Gagaty Sołtykowskie” w Nadleśnictwie Stąporków trwały prace polegające na zabezpieczeniu powierzchni z tropami dinozaurów. Tropy są już doskonale widoczne, można zwiedzać rezerwat korzystając z utrzymywanej przez nadleśnictwo infrastruktury turystycznej.

Więcej o tropach dinozaurów w Gagatach Sołtykowskich

20 listopada komisja złożona z przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach:  Agnieszka Detka – starszy inspektor i Małgorzata Kloczkowska – główny specjalista oraz naukowcy z nadzoru geologicznego: dr. hab. Marek Rembiś, prof. AGH, dr Paula Musiał i wykonawca Wojciech Pakulski w obecności przedstawicieli Nadleśnictwa Stąporków: nadleśniczego Sławomira Nyga oraz zastępcy nadleśniczego Jacka Olesia dokonała odbioru wykonania zadania pn. „Zabezpieczenie powierzchni z tropami dinozaurów w rezerwacie przyrody Gagaty Sołtykowskie”. Komisja zgodnie potwierdziła osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego na zabezpieczeniu płyty z tropami dinozaurów.