Asset Publisher Asset Publisher

Turniej pożarniczy powiatu szydłowieckiego

18 marca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szydłowcu odbyły się eliminacje powiatu szydłowieckiego do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom – Stop, nie wypalaj traw”. Organizację turnieju wsparli leśnicy.

W zmaganiach wzięło udział 33 uczniów – zwycięzców eliminacji gminnych w trzech grupach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych klasy I-IV, uczniowie szkół podstawowych klasy V-VIII i uczniowie szkół ponadpodstawowych. Zawodnicy musieli wykazać się wiedzą z zakresu profilaktyki przeciwpożarowej, metod gaszenia pożarów, udzielania pierwszej pomocy i zagrożenia pożarowego w lasach.

W poszczególnych kategoriach wiekowych zwyciężyli:

Szkoły podstawowe klasy I-IV: Antoni Kołodziej, PSP w Chlewiskach;

Szkoły podstawowe klasy V-VIII: Maciej Kondziela, PSP w Orońsku;

Szkoły ponadpodstawowe: Oliwia Serdak, LO w Szydłowcu.

Będą oni reprezentowali powiat szydłowiecki w turnieju na szczeblu wojewódzkim.

Nagrody dla zwycięzców i upominki dla uczestników ufundowała m.in. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, w imieniu której wręczył je starszy specjalista Służby Leśnej ds. przeciwpożarowych w RDLP w Radomiu Karol Podsiadło.

Organizatorami turnieju były Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Szydłowcu i Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

RDLP w Radomiu wspiera organizację Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ze względu na znaczenie upowszechniania tematyki przeciwpożarowej i dotyczącej ochrony lasów. Lasy Państwowe są partnerem społecznej akcji „Stop pożarom traw” https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/lasy-panstwowe-partnerem-kampanii-spolecznej-stop-pozarom-traw