Asset Publisher Asset Publisher

Unikatowa kaplica będzie wyremontowana

Teren nadleśnictw RDLP w Radomiu obfituje w obiekty stanowiące dziedzictwo kulturowe lasów. Jednym z nich jest znajdująca się na terenie Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski w gminie Kunów unikatowa, średniowieczna kapliczka pw. św. Katarzyny, która staraniem leśników i gminy będzie wyremontowana.

Kapliczka stoi w Leśnictwie Janik, około 2 km za wsią Kurzacze, na rozstaju leśnych traktów przy średniowiecznym gościńcu z Ostrowca Św. do Iłży. Jest to najstarsza wolno stojąca kaplica w Polsce i unikat w skali kraju.

Wzniesiona została w stylu gotyckim 1430 r. z fundacji biskupa Zbigniewa Oleśnickiego. Kaplica pełniła nie tylko funkcję sakralną, a także słupa granicznego, pomiędzy dobrami biskupów krakowskich: kunowskim i iłżeckim. W dawnych czasach przy kaplicy funkcjonowała pustelnia i w 1703 r. odnowił ją eremita Jakub Nawoyski.

We wnętrzu kaplicy mieści się ołtarzyk z figurką patronki z przełomu XVII i XVIII w. Na murze znajduje się herb fundatora obiektu – Dębno oraz tablica upamiętniająca zwycięską bitwę oddziału ppłk. Karola Kality pseud. "Rębajło" z Rosjanami w styczniu 1864 r. Dzisiaj obok zabytku prowadzi niebieski szlak turystyczny z Łysej Góry do Pętkowic oraz szlak Sudół – Kunów.

Wspólnym staraniem na zasadzie partnerstwa Urząd Miasta i Gminy w Kunowie oraz Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski postanowiły przeprowadzić prace konserwatorskie zabytku. Urząd Miasta i Gminy w Kunowie wykonał już swoim staraniem program prac konserwatorskich. Nadleśnictwo jako zarządca terenu przygotowuje wniosek do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zgodę na wykonanie prac konserwatorskich. Po uzyskaniu zgody obie instytucje będą aplikować o dofinansowanie prac ze źródeł zewnętrznych.

Rozpoczęcie i zakończenie prac planowane jest w 2021 roku.