Asset Publisher Asset Publisher

Vademecum miejsc pamięci Nadleśnictwa Kozienice

Nadleśnictwo Kozienice wydało folder pt.: „Vademecum miejsc pamięci i obiektów kulturowych na terenie Nadleśnictwa Kozienice”. Opracowanie to jest jednym z akcentów obchodów 100-lecia niepodległości Polski.

Folder zawiera opisy i lokalizacje zidentyfikowanych w lasach Nadleśnictwa Kozienice miejsc pamięci narodowej, a także innych obiektów o znaczeniu historyczno-kulturowym. Wydanie takiego przewodnika było również wyjściem naprzeciw zwiększonemu społecznemu zainteresowaniu historią regionu, szczególnie w roku jubileuszu 100-lecie niepodległości. W folderze zawarto mapę z lokalizacjami poszczególnych miejsc, a także współrzędne GPS ułatwiające odnalezienie ich w terenie. Elektroniczna wersja folderu jest dostępna pod tym artykułem lub na stronie internetowej nadleśnictwa w zakładce „Turystyka”.

W lasach regionu kielecko-radomskiego występuje większa liczba świadectw historii w porównaniu do lasów w innych częściach Polski. Miały tu miejsce liczne wydarzenia historyczne, między innymi: walki powstańcze, działania z okresu I i II wojen światowych, walki partyzanckie i inne. Stąd lasy te są bardziej „nasiąkłe krwią” żołnierską z różnych dziejów historii, również i innych osób poległych w działaniach wojennych, w tym także wielu leśników.

Szczególnie w czasach walk partyzanckich i powstańczych lasy stawały się schronieniem dla wojsk, ostatnim bastionem i ostoją wolności.

Leśnicy mają nadzieję, że przedstawiona publikacja będzie pomocną dla wszystkich zainteresowanych historią regionu, jak również przyczyni się do zgłębienia historii Polski.