Asset Publisher Asset Publisher

Warsztaty marketingowe

Planowane zmiany metod szacunków brakarskich, nowości w aplikacjach wykorzystywanych do internetowej sprzedaży drewna, sposoby udostępniania drzewostanów przy pozyskiwaniu surowca wysokowydajnymi maszynami to tylko niektóre z tematów poruszanych podczas warsztatów marketingowych, które odbyły się 24 i 25 marca w Jedlni-Letnisku.

Do Leśnego Ośrodka Edukacyjnego Nadleśnictwa Radom przyjechali inżynierowie nadzoru, specjaliści zajmujący się sprzedażą drewna, a także członkowie powołanych przez Dyrektora RDLP w Radomiu: zespołu zadaniowego ds. obrotu surowcem drzewnym oraz służby nadzoru gospodarki drewnem. Kluczowe tematy omówili (moderując dyskusję) Sylwester Spała z Biura Marketingu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Piotr Mróz – instruktor brakarski z RDLP w Lublinie oraz Mariusz Bembenek z Katedry Użytkowania Lasu Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – specjalista i autor wielu opracowań dotyczących nowoczesnych technologii pozyskiwania drewna. Bieżącą problematykę handlu drewnem na terenie RDLP w Radomiu przedstawił gospodarz spotkania - naczelnik Wydziału Gospodarki Drewnem Leszek Jaszczyk. Temperatura dyskusji toczonych na sali wykładowej, w kuluarach, a także po zajęciach świadczy o tym, że warsztaty spełniły oczekiwania, a kontynuowanie tej formuły wymiany doświadczeń jest zasadne.