Asset Publisher Asset Publisher

Wielkie manewry w Marculach

Po raz kolejny na terenie RDLP w Radomiu – tym razem w Nadleśnictwie Marcule Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu wraz z leśnikami zorganizowała ćwiczenia zgrywające.

Doskonalenie działań gaśniczych oraz współdziałanie pomiędzy Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną, a służbą leśną Nadleśnictwa Marcule zostały zaprezentowane na terenie leśnictwa Ruda.

Ćwiczenia pod kryptonimem „SOSNA 2016" zakładały pożar lasu spowodowany przez „zbieracza runa leśnego", który szybko rozprzestrzenia się przechodząc w pożar całkowity 12 ha lasu. Zaopatrzenie w wodę (punkt czerpania wody) dla potrzeb działań ratowniczo-gaśniczych stanowiła rzeka Iłżanka. W ćwiczeniach brało udział 9 samochodów gaśniczych oraz 2 samoloty Dromader.

Celem takich ćwiczeń jest m.in.: sprawdzenie skuteczności alarmowania, dysponowania sił i środków przez Komendę Powiatową Państwowej Straży w Zwoleniu, doskonalenie współpracy z Ochotniczymi Strażami Powiatowymi, sprawdzenie powiatowego planu ratowniczego, doskonalenie logistyki na terenie prowadzonych działań, zapoznanie ćwiczących z zagrożeniami występującymi w lesie jak również z utrudnieniami w terenie, a także doskonalenie współpracy pomiędzy służbami współdziałającymi.

Ćwiczenia zgrywające zgromadziły również miejscową społeczność, która przyglądała się współpracy i działaniom podejmowanym przez strażaków oraz sztab zorganizowany przy leśniczówce Ruda.