Asset Publisher Asset Publisher

Wielkopostne Spotkanie Pracowników i Emerytów

W dniu 19 marca br. ponad dwustu leśników z rodzinami wzięło udział w Wielkopostnym Spotkaniu Pracowników z terenu RDLP w Radomiu. Tradycyjnie od 16 lat spotykają się w Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej k. Stąporkowa.

W spotkaniu udział wzięli obecni i emerytowani pracownicy nadleśnictw i biura z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Towarzyszyły im rodziny, na spotkaniu obecni byli także przedstawiciele parlamentu i leśnicy z RDLP w Łodzi.

Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się od Drogi Krzyżowej, której stacje zostały wyznaczone w lesie na terenie leśnictwa Mokra. Przewodniczyli jej Duszpasterze Leśników: Ks. Stanisław Wlazło, Ks. Prałat Franciszek Berak oraz Ks. Robert Kuropieska. Krzyż podczas poszczególnych stacji nieśli pracownicy biura i nadleśnictw radomskiej dyrekcji.

Kolejną częścią spotkania była konferencja, którą poprowadził ks. Marek Tatar, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tematem konferencji było miłosierdzie Boże, jego przejawy w życiu człowieka, ale także co może i powinien robić dla bliźniego, dla przełożonego i podwładnych.
Po spowiedzi świętej miała miejsce uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Ordynariusza Diecezji Radomskiej J.E. Henryka Tomasika.
Zakończeniem Wielkopostnego Spotkania była wspólna kolacja w Domu Rekolekcyjnym przy Sanktuarium.

Organizatorami spotkania było Nadleśnictwo Stąporków oraz ksiądz Aleksander Orzech, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej. Uroczysty charakter mszy świętej podczas Wielkopostnego Spotkania Leśników nadała także obecność Zespołu Sygnalistów Myśliwskich przy RDLP w Radomiu.