Asset Publisher Asset Publisher

Wsparcie turniejów wiedzy ppoż.

Zbliża się okres intensywnych działań w ochronie przeciwpożarowej lasów. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu wspiera organizację przedsięwzięć o charakterze turniejów wiedzy pożarniczej w regionie radomskim i świętokrzyskim oraz turniejów o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym mających związek z tematyką bezpieczeństwa na obszarach leśnych.

Podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży w zapobieganiu pożarom, w tym informowanie o roli lasów oraz bezwzględnej konieczności ich ochrony przed zagrożeniem pożarami jest bardzo istotne, dlatego RDLP w Radomiu wraz z nadleśnictwami po raz kolejny włączyła się w współorganizację turniejów oraz zawodów dla dzieci i młodzieży. Mają one za zadanie popularyzować przepisy i umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Natomiast celem zawodów sportowych jest przede wszystkim ocena stanu wyszkolenia pożarniczego strażaków ochotników, mobilizowanie do stałego doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu, przygotowanie do startu w zawodach wojewódzkich oraz popularyzowanie wśród mieszkańców i uczestników zawodów problematyki ochrony przeciwpożarowej.

Przewidziano wsparcie organizacyjne turniejów:

  • Eliminacje Powiatowe XLVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” powiatu radomskiego – 9 marca 2024 r. w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. red. Andrzeja Zalewskiego w Jedlni-Letnisku – Nadleśnictwo Radom;
  • Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym powiatu lipskiego – 15 marca 2024 r. w Solcu nad Wisłą;
  • Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej powiatu szydłowieckiego pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom – Stop, nie wypalaj traw”– 18 marca 2024 r. w Szydłowcu;
  • Eliminacje Powiatowe XLVI Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej powiatu lipskiego pn.: „Młodzież zapobiega pożarom” – 21 marca 2024 r. w Lipsku.

Leśnicy w ramach współorganizacji pomagają w opracowaniu pytań dotyczących ochrony przeciwpożarowej lasów i bezpieczeństwa na obszarach leśnych. Dotyczą one m.in. kategorii zagrożenia i stopnia zagrożenia lasów, dokumentów w ochronie przeciwpożarowej lasów, sposobów gaszenia pożarów, a także rozpoznawania sprzętu ratowniczego oraz praktycznych zagadnień związanych z udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanym. Wspomagają też organizację turniejów w zakresie logistycznym oraz zapewnienia nagród dla laureatów i upominków dla uczestników.

Poprzez popularyzację wśród dzieci i młodzieży właściwych zachowań w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym turnieje uczą także szacunku dla przyrody jako wspólnego dobra, za które odpowiedzialny jest każdy z jego użytkowników i kształtują postawy związane z właściwym korzystaniem i ochroną obszarów leśnych. Dzięki temu przyczyniają się do wychowania kolejnych pokoleń w zakresie aktywnego trybu życia, bezpieczeństwa drogowego oraz przeciwpożarowego, oraz rozwijania umiejętności udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.

Takie wydarzenia są jedną z wielu form współpracy leśników z OSP i PSP oraz policją i samorządami. Jej efektem jest upowszechnianie wiedzy na tematy ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz bezpiecznego zachowania w lesie wśród dzieci i młodzieży.

Lasy Państwowe są także partnerem kampanii społecznej „Stop pożarom traw”. Informacje o kampanii znajdują się na stronach www:

https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/lasy-panstwowe-partnerem-kampanii-spolecznej-stop-pozarom-traw

https://www.gov.pl/web/kgpsp/Kampania-Stop-Pozarom-Traw