Asset Publisher Asset Publisher

Wspólne inwestycje drogowe z samorządami

Nadleśnictwo Ruda Maleniecka jest jednym z kilku na terenie RDLP w Radomiu, które w ramach społecznej odpowiedzialności Lasów Państwowych podjęło współpracę polegającą na wspomaganiu finansowym budowy dróg z gminami oraz powiatami, na terenie których prowadzą gospodarkę leśną.

Wraz z Gminą Radoszyce zrealizowano wspólne przedsięwzięcie dotyczące przebudowy drogi gminnej Sielpia-Wiosna. Całkowita wartość realizacji wspólnego przedsięwzięcia publicznego szacowana jest na kwotę 200 000 zł brutto, a udział środków Nadleśnictwa Ruda Maleniecka przyjęty jest w wysokości 100 000 zł brutto. Z końcem listopada zakończono I etap inwestycji na odcinku o łącznej długości 990 m. Realizacja kolejnego etapu planowana jest na rok 2020. To już druga inwestycja wspólna prowadzona wraz z lokalnymi gminami, pierwszą było wspólne przedsięwzięcie dotyczące przebudowy dróg w miejscowościach Wólka i Budzisław wspólnie z Gminą Słupia Konecka.

Udzielana samorządom pomoc finansowa wpłynie pozytywnie na wzajemne relacje i zrozumienie potrzeb. Udział finansowy nadleśnictwa w realizacji zadań wspólnych z jednostkami samorządów terytorialnych znacznie poprawia stan techniczny dróg lokalnych, służących okolicznym mieszkańcom, jak również stanowiących drogi strategiczne dla prowadzonej gospodarki leśnej.