Asset Publisher Asset Publisher

Współpraca leśników w pozyskiwaniu środków unijnych

Osiągnięcia w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych oraz współpraca Lasów Państwowych z Narodowym i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jednostkami samorządowymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz edukacji ekologicznej były tematem wyjazdu studyjnego leśników z RDLP w Radomiu 29 lipca do Nadleśnictwa Kolbuszowa.

W wyjeździe wzięli udział przedstawiciele nadleśnictw województwa świętokrzyskiego (Chmielnik, Daleszyce, Kielce, Łagów, Pińczów, Skarżysko, Suchedniów, Staszów i Włoszczowa) i biura RDLP w Radomiu. Swoje doświadczenia w procedowaniu o środki unijne, osiągnięcia w tej dziedzinie i problemy przedstawili pracownicy Nadleśnictwa Kolbuszowa: Bartłomiej Peret – nadleśniczy, Krystyna Jasińska – główny księgowy oraz Kazimierz Samojedny – inżynier nadzoru.

W części terenowej uczestnicy wyjazdu zobaczyli ważniejsze obiekty turystyczne w nadleśnictwie: szkółkę leśną wraz z Zieloną Klasą, ścieżkę dydaktyczną „Białkówka", ścieżkę dydaktyczną „Dymarka", obiekt małej retencji w Leśnictwie Lipnica, ścieżkę dydaktyczną „Maziarnia".

Udział w wyjeździe studyjnym przyczynił się do wzbogacenia wiedzy dotyczącej realizacji wspólnego przedsięwzięcia, rozwoju współpracy i kontynuowania działań w zakresie przygotowania wstępnych koncepcji projektów przeznaczonych na rozwój regionu świętokrzyskiego. Istotna była również wymiana doświadczeń na temat wykorzystania środków unijnych.