Asset Publisher Asset Publisher

Wspomnienie pożegnania Marszałka

17 maja 1935 r. cała leśna Polska, z Dyrektorem Naczelnym Lasów Państwowych Adamem Loretem na czele żegnała Józefa Piłsudskiego w jego ostatniej drodze na Wawel. W tym roku przy miejscu pamięci na terenie Nadleśnictwa Dobieszyn, gdzie przed laty żegnano Marszałka nie odbyły się rocznicowe uroczystości, ale leśnicy symbolicznie złożyli tu kwiaty.

Józef Piłsudski zmarł 12 V 1935 r. Główne uroczystości żałobne odbyły się 17 V 1935 r. w Warszawie. Hołd Marszałkowi złożyły także Lasy Państwowe. Podczas wojny z sowietami w 1920 r. wielu leśników walczyło w szeregach ochotniczych pod dowództwem Józefa Piłsudskiego. Po zakończeniu walk wielu „leśnych” żołnierzy Marszałka zaczęło pracę w administracji LP. Był to jeden z powodów, dla których leśnicy darzyli go szczególnym szacunkiem.

Po uroczystościach warszawskich 17 V 1935 r. delegacja leśnictwa państwowego wyruszyła pod Warkę. W tym samym kierunku zmierzała delegacja dyrekcji LP w Radomiu. Leśnicy spotkali się przy trasie przejazdu pociągu z trumną i ciałem Marszałka, w uroczysku Kępa Niemojewska, w ówczesnym Nadleśnictwie Stachów (obecnie Nadleśnictwo Dobieszyn). By oddać hołd Wodzowi, przygotowano cztery olbrzymie ogniska i żałobną bramę z napisem „Lasy Państwowe” oraz flagami państwowymi i żałobnymi.

„Na tle pochodni z obu stron szlaku stanęły przy bramie szeregi Przysposobienia Wojskowego Leśników Warszawskiej dyrekcji Lasów Państwowych; przed nimi sztab administracji Lasów Państwowych z dyrektorem naczelnym p. Adamem Loretem, z dyrektorem Dunin-Markiewiczem z Dyr. Radomskiej i dyrektorem Edmundem Mickiewiczem z Warszawskiej Dyrekcji LP”. (Echa Leśne, 2 VI 1935)

 

„W ciemni nocy i ciemnym poszumie lasu około godziny 21-ej zbliżył się do Warki pociąg żałobny. Podła komenda „Prezentuj broń!”. Znieruchomiały szeregi Przysposobienia wojskowego Leśników, odkryły się głowy kierowników Administracji Lasów Państwowych. W kręgu płonących zniczów przesunął się wolno pociąg żałobny jak widmo”. (Echa Leśne, 2 VI 1935)

 

17 maja z okazji rocznicy tego wydarzenia w miejscu pożegnania Marszałka – przy głazie pamiątkowym w leśnictwie Kępa Niemojewska (w sąsiedztwie stacji PKP Grabów nad Pilicą) leśnicy, w tym Andrzej Matysiak, dyrektor RDLP w Radomiu, Jan Chryzostom Czachowski, emerytowany nadleśniczy Nadleśnictwa Dobieszyn i prezes Oddziału w Głowaczowie Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej oraz Paweł Sułkowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Dobieszyn złożyli kwiaty.

W terenie radomskiej dyrekcji Lasów Państwowych w 1935 roku leśnicy żegnali Marszałka także w Radomiu, Szydłowcu, Kielcach, Jędrzejowie, w Nadleśnictwach Błogie i Siekierno oraz w tartakach Pionki i Zawadówka. Historię tę opisał Piotr Kacprzak, zastępca dyrektora RDLP w Radomiu w publikacji pt. „Lasy i leśnicy radomskiej dyrekcji Lasów Państwowych przez 100 lat niepodległości. Księga walki, pracy i pamięci. Wydanie okolicznościowe”.

Echa Leśne nr 14 z 2 czerwca 1935 r., s. 1. W części środkowej. W pierwszym rzędzie stoją od lewej strony: Jan Rajchel, NN, Jan Dunin-Markiewicz – dyrektor DLP w Radomiu, Edmund Mickiewicz – dyrektor DLP w Warszawie, Adam Loret – Dyrektor Naczelny Lasów Państwowych, NN, NN, NN. Zdjęcia po prawej i lewej stronie: plutony Przysposobienia Wojskowego Leśników DLP w Warszawie i Radomiu.