Asset Publisher Asset Publisher

Wystawa "Dzikie Ostępy" poświęcona Leopoldowi Pac-Pomarnackiemu

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu wspólnie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Radomiu i Nadleśnictwem Radom przygotowują wystawę pt.: „Dzikie Ostępy” poświęconą Leopoldowi Pac-Pomarnackiemu. Obecnie przygotowywane są elementy ekspozycji, trwa opracowywanie bogatych zbiorów Muzeum i leśników dotyczących losów i wielu pasji tej niezwykłej osoby.

Głównym założeniem wystawy jest zaprezentowanie dokonań legendarnego przyrodnika, który związany był z Kresami i Radomiem. Leopold Pac-Pomarnacki to radomski przyrodnik, leśnik, ornitolog i myśliwy. Urodził się w 1907 roku na Litwie, był pracownikiem Lasów Państwowych w Radomiu, Sybirakiem, pisarzem, żołnierzem Armii Andersa i uczestnikiem walk o Monte Cassino. Początek życia spędził w Wilnie gdzie uczęszczał do szkół razem z Czesławem Miłoszem. Pisał i publikował książki i artykuły o tematyce przyrodniczej. W 1937 roku przeprowadził się do Radomia i podjął pracę w Lasach Państwowych. Uczestniczył w walkach w czasie II wojny światowej, był internowany oraz zesłany do pracy w kopalni w Workucie, aby wkrótce dołączyć do Armii Andersa. Po okresie wojennym powrócił do Radomia, aby dalej pracować i realizować się, jako leśnik, przyrodnik i publicysta.

Pomysł zorganizowania wystawy narodził się w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu – Nadleśnictwo Radom wraz z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Radomiu oraz Centrum Informacyjne Lasów Państwowych włączyło się w tę inicjatywę. Leśnicy zostali współorganizatorami wystawy. Muzeum posiada bogate zbiory dotyczące osoby L. Pac-Pomarnackiego, w tym dokumenty osobiste, także z czasów tułaczki wojennej, pamiątki i dokumenty rodzinne, dokumenty służbowe, bogatą korespondencję prywatną i dotyczącą wydawnictw, niezwykle cenne rękopisy, w tym zeszyty, notatki, i unikalne atlasy ptaków i jaj. W zasobach muzeum są też maszynopisy, czasopisma, książki i inne wydawnictwa oraz również unikalny zbiór fotografii przyrodniczych i rodzinnych wykonanych przez L. Pac-Pomarnackiego.

W grudniu materiały ekspozycyjne, w tym opracowane plansze i elementy scenografii trafiły do muzeum. Trwa też pozyskiwanie elementów dotyczących przyrody i o charakterze historycznym na potrzeby scenografii od innych instytucji i organizacji z różnych części kraju. Zostaną one zaprezentowane podczas wiosennego oficjalnego otwarcia wystawy.

W Centralnej części ekspozycji będzie znajdowała się specjalnie przygotowana konstrukcja w formie pnia potężnego dębu, w którym zaprezentowane zostaną zbiory oologiczne (jaj ptasich) Leopolda Pac-Pomarnackiego. Motyw drzewa symbolizuje równocześnie początek pasji kolekcjonerskiej Pomarnackiego rozpoczętej poprzez zbiór jaj wróbla spośród resztek bocianiego gniazda zrzuconego z drzewa po burzy. Symbolika ta jest szersza dotyczy bowiem całokształtu zainteresowań przyrodniczych i związanej z nimi kariery zawodowej, sięgających korzeniami do wczesnych lat życia bohatera.

Na planszach będzie zaprezentowane kalendarium wydarzeń z życia bohatera od dziedzictwa, młodości, po czas wojny, walki, tułaczki (ciekawostka to elementy ekwipunku żołnierskiego Armii Andersa) do czasów realizacji swojej pasji kolekcjonerskiej, pisarskiej związanej z życiem i działalnością na ziemi radomskiej.

Zwiedzającym będzie towarzyszył w tle, odtwarzany w pętli wywiad z Leopoldem Pac-Pomarnackim z roku 1988, w którym opowiada on o swoich wojennych kolejach losu.

Wystawa będzie skierowana do szerokiego kręgu odbiorców – grup zorganizowanych i indywidualnych zwiedzających, dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzieży licealnej i akademickiej oraz widzów dorosłych także w wieku senioralnym. Zapewnia to wielowątkowość prezentowanych treści  umożliwiająca ich odbiór na różnych poziomach percepcji uzależnionych od wieku odbiorcy oraz na poziomie uniwersalnej warstwy wizualnej spajającej wszystkie wątki w całość.

O postępach przygotowań do wystawy Muzeum i leśnicy będą informować na bieżąco.

W planach jest też opracowanie wirtualne przedsięwzięcia w oparciu o materiały przygotowane na wystawę, a także w oparciu o publikację wydaną przez RDLP w Radomiu w 2015 roku autorstwa Piotra Kacprzaka pt.: „Leopold Pac-Pomarnacki – ptasznik i nemrod z Kresów i Radomia”.

Wystawa o L. Pac-Pomarnackim będzie towarzyszyć innej wystawie w Muzeum –poświęconej życiu i dokonaniom innego słynnego radomianina Tytusa Chałubińskiego w kontekście 200-lecia urodzin.