Asset Publisher Asset Publisher

XXII Partyzancka Droga Krzyżowa na Wykusie

28 października na terenie Nadleśnictwa Suchedniów na Wykusie odbyła się XXII Partyzancka Droga Krzyżowa zorganizowana przez ZHP Hufiec Starachowice i ŚZŻAK Koło w Starachowicach.

Stacje Drogi Krzyżowej usytuowane zostały przy partyzanckich mogiłach, rozrzuconych wokół wzgórza Wykus w lesie siekierzyńskim. Pochowani w nich żołnierze Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury” polegli 28 października 1943 r. w III obławie zorganizowanej przez Niemców na oddziały Jana Piwnika.

Uroczystość organizowana jest od roku 2000 w dniu 28 października – rocznicę obławy. Zapoczątkowana została przez druha Stefana Derlatkę, który w czasie II wojny światowej był żołnierzem Armii Krajowej, walczył w oddziale Jana Piwnika „Ponurego” i Antoniego Hedy „Szarego”.

Początkowo harcerze spotykali się w tym miejscu nieformalnie. Pomysł powstania Partyzanckiej Drogi Krzyżowej zrodził się wśród kombatantów i harcerzy ze Starachowic. Partyzancka Droga Krzyżowa wiedzie żółto-białym szlakiem po miejscach walk i grobach żołnierzy „Ponurego” i „Nurta” na Wykusie. Jej ostatnia stacja umieszczona została przy kapliczce Matki Bolesnej na wykusowej polanie.

Tam rokrocznie docierają wszyscy uczestnicy: młodzież harcerska i szkolna, mieszkańcy okolicznych miejscowości, kombatanci, władze lokalne oraz Ci, którym bliski jest Wykus i tradycje z nim związane. Wzięli w niej udział także leśnicy na czele z Piotrem Kacprzakiem, zastępcą dyrektora RDLP w Radomiu, w tym liczna grupa z Nadleśnictwa Suchedniów.

Na zakończenie uroczystości wręczono trzy Medale za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz złożono okolicznościowe kwiaty i zapalono znicze przy kapliczce Matki Bolesnej.

Spotkanie w przededniu Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego było okazją do duchowego przeżycia, oddania hołdu poległym partyzantom i modlitwy za nich.