Lista aktualności Lista aktualności

Współpraca z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Technologii Eksploatacji w Radomiu

27 listopada w siedzibie RDLP w Radomiu podpisany został list intencyjny dotyczący współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Technologii Eksploatacji w Radomiu w obszarze ochrony ekosystemów leśnych podczas prac z zakresu zrównoważonej gospodarki leśnej z użyciem środków smarnych.

List podpisali dr Tomasz Dąbrowski – dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Technologii Eksploatacji oraz dr inż. Andrzej Matysiak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

Przedmiotem Listu intencyjnego było wyrażenie chęci współpracy, mającej na celu realizację działań edukacyjno-informacyjnych w postaci szkolenia i warsztatów w ramach przygotowywanego przez Instytut Technologii Eksploatacji projektu pt. „Ochrona ekosystemów leśnych przed szkodliwym działaniem środków smarnych stosowanych w urządzeniach technicznych do pozyskiwania drewna”, realizowanego w ramach konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt w efekcie ma skutkować podniesieniem poziomu świadomości ekologicznej, kształtowaniem postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju, oraz podniesieniem kwalifikacji pracowników RDLP w Radomiu i nadzorowanych nadleśnictw.

Instytut Technologii Eksploatacji to instytucja zajmująca się prowadzeniem badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych oraz programowaniem i realizacją doskonalenia zawodowego w obszarach budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, inżynierii materiałowej, technologii wytwarzania i pedagogiki pracy, jak również realizacją działań edukacyjno-informacyjnych i szkoleniowych ukierunkowanych na wspomaganie zrównoważonego rozwoju gospodarki narodowej.

W ramach projektu będą przeprowadzone działania edukacyjno-informacyjne (szkolenia i warsztatów). Szkolenie zostanie zorganizowane w siedzibie Instytutu Technologii Eksploatacji, co zapewni dostęp nie tylko do odpowiednio wyposażonych sal wykładowych, ale także do nowoczesnych laboratoriów badawczych wyposażonych w nowoczesny sprzęt analityczny umożliwiający prezentację nowoczesnych metod badawczych.