Asset Publisher Asset Publisher

FSC® - Konsultacje społeczne

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu od wielu lat jest posiadaczem międzynarodowego certyfikatu jakości FSC®. Potwierdza on, że leśnicy w radomsko-kieleckich lasach produkują drewno odpowiedzialnie, zgodnie z zasadami zrównoważonej gospodarki leśnej oraz zachowują międzynarodowe standardy ochrony środowiska. Drewno sprzedawane w naszych nadleśnictwach jest produktem certyfikowanym.

W myśl zasad certyfikacji dopuszczone jest zastosowanie środków ochrony roślin. Radomska dyrekcja prosi o zgłaszanie uwag odnośnie użycia przez RDLP w Radomiu środka ochrony roślin – FASTAC LAS 15 SC w terminie do 12.04.2016 roku  pocztą tradycyjną z dopiskiem „konsultacje FSC" na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu; ul. 25 Czerwca 68; 26-600 Radom lub elektronicznie: rdlp@radom.lasy.gov.pl – wpisując w temacie „konsultacje FSC". Wszelkie informacje na ten temat zostaną Państwu udzielone również telefonicznie pod nr tel. +48 48 385-60-00.

Szczegółowe informacje udostępniono w załączniku.