Asset Publisher Asset Publisher

Regionalne Obchody Dni Lasu

20 września na terenie Nadleśnictwa Marcule odbyły się Regionalne Obchody Dni Lasu. W czasie mszy świętej poświęcono sztandar Nadleśnictwa Marcule, posadzono też pamiątkowego „Bartusia”, a podczas uroczystej narady wręczono odznaczenia.

Uroczystość rozpoczęła się od polowej mszy św. przed Centrum Edukacji Przyrodniczej im. ks. bp Jana Chrapka Nadleśnictwa Marcule celebrowanej przez duszpasterzy leśników pod przewodnictwem ks. Stanisława Wlazło.

Poświęcony i przekazany na ręce leśników został sztandar z wizerunkiem błogosławionego arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego – syna nadleśniczego, który pracował w Puszczy Iłżeckiej.

Po mszy św. na terenie Arboretum dla uczczenia regionalnych obchodów Dni Lasu oraz 25.lecia reaktywowania Nadleśnictwa Marcule został posadzony pamiątkowy dąb – potomek pomnika przyrody dębu Bartek. Miejsce sadzenia było szczególne – przy figurze św. Franciszka z Asyżu upamiętniającej 25. lecie reaktywowania nadleśnictwa. Miejsce to jest także punktem Wilczego Szlaku – pętli Wielkiego Szlaku Leśnego, jednego z projektów rozwojowych Lasów Państwowych.

Sadzonka została wychodowana w Arboretum Leśnym im. Prof. Stefana Białoboka w Stradomii przy Nadleśnictwie Syców w ramach projektu ochrony i promocji pomnika przyrody dębu „Bartek” realizowanego przez Lasy Państwowe ze środków Funduszu Leśnego. Dąb posadzili duszpasterze leśników, posłowie Dariusz Bąk oraz Wojciech Skurkiewicz, Agata Wojtyszek, wojewoda świętokrzyski, Andrzej Matysiak, dyrektor RDLP w Radomiu, Tadeusz Misiak, nadleśniczy oraz Andrzej Moskwa, burmistrz Iłży.

Kolejną częścią obchodów była uroczysta narada z udziałem zaproszonych gości. Wśród nich byli parlamentarzyści, księża, przedstawiciele instytucji rządowych i samorządów oraz organizacji współpracujących z radomską dyrekcją LP, leśnicy, a także media. Na początku narady list gratulacyjny od ministra środowiska prof. dr hab. Jana Szyszko odczytała Magdalena Nowosińska, asystent polityczny ministra. Następnie Marek Szary, zastępca dyrektora RDLP w Radomiu odczytał list od Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dr inż. Konrada Tomaszewskiego. W kolejnej części Andrzej Matysiak, dyrektor RDLP w Radomiu, w swoim wystąpieniu podkreślił rolę leśników w kultywowaniu tradycji Święta Lasu, udziale leśników w walkach narodowo-wyzwoleńczych oraz ich roli w powstaniu ustawy o lasach z 1991 roku. Nie zabrakło też odniesień do spraw bieżących, m.in. sytuacji w Puszczy Białowieskiej. Podziękował wszystkim instytucjom, urzędom, służbom, firmom drzewnymi i zakładom usług leśnych za współpracę z nadleśnictwami i radomską dyrekcją LP oraz pracownikom za rzetelną i dobrą służbę na rzecz lasów państwowych i leśnictwa.

W kolejnej części narady głos zabrali posłowie na sejm RP: Dariusz Bąk oraz Wojciech Skurkiewicz, Agata Wojtyszek, wojewoda świętokrzyski, Krzysztof Murawski, kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Andrzej Moskwa, burmistrz Iłży oraz Tomasz Krzyczkowski, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku.

Podczas uroczystości Agata Wojtyszek, wojewoda świętokrzyski wraz z Krzysztofem Murawskim, kierownikiem delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w uznaniu zasług wręczyli odznaczenia przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Złoty Krzyż Zasługi otrzymał Roman Kołodziejczyk – emerytowany pracownik Nadleśnictwa Pińczów, a Brązowy Krzyż Zasługi – Barbara Jarzębak z Nadleśnictwa Chmielnik, Piotra Toma z Nadleśnictwa Skarżysko, Przemysław Kusiak z Nadleśnictwa Przysucha, Mariusza Burzyńskiego z Nadleśnictwa Kozienice oraz Roberta Jelonkiewicza z Nadleśnictwa Kozienice.

Barbara Iwańska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Zygmunt Czerniejewski z Nadleśnictwa Kozienice oraz Leszek Gadecki z Nadleśnictwa Kozienice zostali uhonorowani w uznaniu wyjątkowo sumiennego wykonywania obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa Medalem Złotym za Długoletnią Służbę Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Nadleśniczy Tadeusz Misiak uhonorowany został złotym medalem „Za zasługi dla obronności kraju Ligii Ochrony Kraju”. Odznaczenie wręczył komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku.

RDLP w Radomiu wraz z Markiem Szarym, zastępcą dyrektora osobom, które szczególnie zasłużyły się dla leśnictwa i gospodarki leśnej, wręczyli Kordelasy Leśnika Polskiego. Otrzymali je Czesław Korycki, nadleśniczy Nadleśnictwa Przysucha, Sławomir Okoń, nadleśniczy Nadleśnictwa Zwoleń, Grzegorz Radecki, naczelnik Wydziału Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Ochrony Mienia w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Anna Sosnówka, sekretarz w Nadleśnictwie Dobieszyn, Roman Florczak, sekretarz w Nadleśnictwie Marcule, Grzegorz Rokiciński, specjalista Służby Leśnej w Nadleśnictwie Radom, Sylwester Gut, leśniczy leśnictwa Błaziny w Nadleśnictwie Marcule, Józef Lachowski, leśniczy leśnictwa Wilczoruda w Nadleśnictwie Grójec, Tomasz Pietras, leśniczy leśnictwa Struga w Nadleśnictwie Zwoleń, Jarosław Sidelnikow, leśniczy leśnictwa Kleszczyny w Nadleśnictwie Suchedniów, Zygmunt Rutkowski, emerytowany leśniczy w Nadleśnictwie Daleszyce, Jan Pastuszka, podleśniczy w leśnictwie Błaziny w Nadleśnictwie Marcule oraz Piotr Nowak, podleśniczy w leśnictwie Malkowice w Nadleśnictwie Staszów.

W imieniu odznaczonych głos zabrał Sławomir Okoń, nadleśniczy Nadleśnictwa Zwoleń.

Uroczystości zakończyły się spotkaniem gości z leśnikami.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił Zespół Sygnalistów Myśliwskich przy RDLP w Radomiu. Elementem podkreślającym rangę uroczystości były także sztandary leśne.