Asset Publisher Asset Publisher

Straż Leśna z oznaką identyfikacji indywidualnej

Strażnicy leśni z 23 nadleśnictw RDLP w Radomiu otrzymali oznaki identyfikacji indywidualnej. Uroczyste wręczenie odbyło się 8 października w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. red. Andrzeja Zalewskiego w Jedlni-Letnisku i połączone zostało z naradą poświęconą efektywności zwalczania szkodnictwa leśnego.

Na naradzie obecni byli Tadeusz Pasternak, Główny Inspektor Straży Leśnej DGLP, dr inż. Andrzej Matysiak, dyrektor RDLP w Radomiu Grzegorz Radecki, naczelnik Wydziału Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Ochrony Mienia RDLP w Radomiu oraz strażnicy leśni z nadleśnictw z terenu RDLP w Radomiu

Podczas narady omówiono aktualne problemy związane ze szkodnictwem w lesie tj. bezprawnym korzystaniem z lasu, kłusownictwem, kradzieżą i niszczeniem mienia, kradzieżami drewna oraz efektywnością zwalczania szkodnictwa leśnego w skali RDLP. Analizując przypadki szkodnictwa leśnego, w 2018 roku najczęściej dochodziło do bezprawnego korzystania z lasu, natomiast największa wartość powstałych szkód wynikała z kradzieży drewna. Analizując lata 2014-2018 satysfakcjonującą informacją jest przede wszystkim spadek liczby przypadków kradzieży drewna, ilości bezprawnie zagarniętego drewna (m3) oraz strat w wyniku kradzieży drewna (tys. zł). Na 17 dyrekcji regionalnych pomimo intensywnych działań Straży Leśnej i współpracy z policją RDLP w Radomiu jest na trzecim miejscu pod względem przypadków kradzieży drewna z lasu w 2018 roku. Było to 293 zdarzeń.

Na naradzie omówiono również wspólne działania przeprowadzone m.in. z policją, Państwową Strażą Łowiecką oraz nadleśnictwami, a także działania realizowane w ramach funkcjonowania Straży Leśnej na terenie RDLP w Radomiu, w tym monitoring wizyjny, jako jeden ze sposobów przeciwdziałania zagrożeniom występującym w nadleśnictwach.

W drugiej części spotkania uroczyście wręczono oznaki identyfikacji indywidualnej dla strażników leśnych. Przekazali je Tadeusz Pasternak, Główny Inspektor Straży Leśnej DGLP, dr inż. Andrzej Matysiak, dyrektor RDLP w Radomiu oraz Grzegorz Radecki, naczelnik Wydziału Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Ochrony Mienia RDLP w Radomiu.

Wprowadzenie oznak zainicjował dr inż. Andrzej Konieczny, dyrektor generalny LP podczas Krajowej Narady Lasów Państwowych w Ossie – To jest godność, to jest siła i to jest honor. I niech dla każdego będzie wyznacznikiem. Nasze wartości. Nasze godło – powiedział, przekazując oznaki dyrektorom regionalnym LP. Ten historyczny symbol Straży Leśnej to reaktywacja przedwojennej oznaki (tzw. „Blachy”) dostosowanej do czasów współczesnych, oznaka wraca po 28 latach w innej formie – z godłem państwowym na awersie i numerem przyporządkowanym do każdego strażnika w kraju.

W nadleśnictwach RDLP w Radomiu pracuje 73 strażników leśnych. Do ich zadań należy m.in. zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywanie innych zadań w zakresie ochrony mienia, a także edukacja społeczeństwa.

Oznaka identyfikacji indywidualnej nadawana jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia (Dz.U. 2017 poz. 2466) oraz Zarządzenie Nr 81 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z  dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie oznaki identyfikacji indywidualnej pracowników Straży Leśnej.