Asset Publisher Asset Publisher

Szkolenie z pielęgnacji sosny

Sosna to podstawowy gatunek naszych lasów. Drzewostany, w których panuje to ok. 70 procent areału dyrekcji radomskiej LP. Dlatego co jakiś czas warto przypomnieć sobie zasady jej pielęgnowania

Tym razem pomógł nam w tym dr hab. Leszek Bolibok z Katedry Hodowli Lasu Wydziału Leśnego warszawskiej SGGW. Szkolenie, zgodnie z utartą już formułą, miało część teoretyczną i praktyczną.

W Leśnym Ośrodku Edukacyjnym w Jedlni-Letnisku zaprezentowane zostały kanony teorii pielęgnacji, jak również nowe informacje dotyczące ekologicznych i ekonomicznych aspektów hodowli sosny.

Na terenie Nadleśnictwa Kozienice inżynierowie nadzoru mieli okazję szlifować praktyczne aspekty czyszczeń i trzebieży. Najwięcej emocji, dyskusji i zabawnych komentarzy wzbudziły ćwiczenia w wyznaczaniu drzew dorodnych, pożytecznych i przeszkadzających. Ten element selekcji pozytywnej ma bardzo istotne znaczenie w pielęgnowaniu drzewostanów. Warto było go zatem przećwiczyć pod okiem profesorskim i kolegów z sąsiednich nadleśnictw.