Asset Publisher Asset Publisher

Wiktor Kozłowski – kapitan Wojska Polskiego, powstaniec listopadowy, leśnik

21 września upamiętniono postać niezwykłego leśnika, kapitana Wojska Polskiego i leśnika – Wiktora Kozłowskiego zasłużonego dla regionu, ale i osoby ważnej w skali kraju. Podczas uroczystości poświęcono odbudowany staraniem leśników i miejscowej parafii pomnik nagrobny w Chlewiskach oraz przypomniano jego zasługi i osobę podczas konferencji w Szydłowcu.

Wydarzenie zorganizowane zostało przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Przysucha, Polskie Towarzystwo Leśne – Oddział Świętokrzysko-Radomski, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa – Oddział w Radomiu oraz Parafię pw. św. Biskupa Męczennika w Chlewiskach.

Przed konferencją odbyła się msza św. w kościele parafialnym pw. św. Biskupa Męczennika w Chlewiskach celebrowana przez JE ks. bpa Marka Solarczyka, ordynariusza radomskiego oraz proboszcza Romana Kunę. Następnie na cmentarzu parafialnym w Chlewiskach nastąpiło poświęcenie odbudowanego zabytkowego nagrobka Wiktora Kozłowskiego. Pomnik w formie odlanego z żeliwa dębu został ufundowany w 1858 roku przez przyjaciół i kolegów Wiktora Kozłowskiego, odnowiony w 1968 roku przez PTL, wpisany do rejestru zabytków woj. mazowieckiego w 2000 roku uległ uszkodzeniu w 2019 roku i został odbudowany w latach 2020-2021 staraniem RDLP w Radomiu, Nadleśnictwa Kielce, Nadleśnictwa Staszów oraz Nadleśnictwa Zagnańsk ze środków na cele społecznie użyteczne oraz parafii pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Chlewiskach. Wszystkie prace zostały wykonane na podstawie zatwierdzonego przez konserwatora zabytków programu prac oraz zgodnie z uzyskanym pozwoleniem konserwatorskim.

Po poświęceniu pomnika, dla upamiętnienia Wiktora Kozłowskiego złożono kwiaty i zapalono znicze. Uroczystą oprawę uroczystości zapewniły poczty sztandarowe Publicznej Szkoły Podstawowej im. mjr H. Dobrzańskiego "Hubala" w Chlewiskach, RDLP w Radomiu – Nadleśnictwa Przysucha oraz Rycerze Kolumba zrzeszeni przy Parafii pw. św. Stanisława bp. m. w Chlewiskach.

W dalszej części spotkania, w szydłowieckiej Lodowni miała miejsce konferencja „Wiktor Kozłowski – kapitan Wojska Polskiego, powstaniec listopadowy, leśnik”. Na wstępie dr inż. Andrzej Matysiak, dyrektor RDLP w Radomiu powitał zgromadzonych. Następnie wręczono odznaki honorowe Polskiego Towarzystwa Leśnego przyznane za szczególne osiągnięcia w realizacji statutowych celów Towarzystwa i szczególne zasługi na polu leśnictwa. Wręczyli je prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, honorowy przewodniczący Zarządu Głównego PTL oraz Piotr Kacprzak, przewodniczący Świętokrzysko-Radomskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego. Złotą odznaką honorową Polskiego Towarzystwa Leśnego odznaczeni zostali: dr Marek Krzemiński, Przewodniczący Rady Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Kozienicka, Czesław Korycki, nadleśniczy Nadleśnictwa Przysucha oraz Leszek Gębski z RDLP w Radomiu.

Srebrną odznaką Polskiego Towarzystwa Leśnego odznaczeni zostali: dr inż. Edyta Nowicka z RDLP w Radomiu, Agata Łukomska-Hłopaś z RDLP w Radomiu oraz Wojciech Hłopaś, dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, oddziału w Radomiu.

W dalszej części konferencji przedstawione zostały trzy referaty poświęcone Wiktorowi Kozłowskiemu. Prof. dr hab. Andrzej Grzywacz z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przewodniczący honorowy Zarządu Głównego PTL przedstawił referat pt. „Wiktor Kozłowski – życie, praca, twórczość, osobowość”. Regionalny historyk Grzegorz Sado omówił zagadnienie pt. „Wiktor Kozłowski i jego związki z leśnictwem radomsko-kieleckim”, a Piotr Kacprzak, zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej RDLP w Radomiu i jednocześnie przewodniczący Świętokrzysko-Radomskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego wygłosił referat pt.: „Wielkie postacie polskiego leśnictwa XIX wieku”.

Wiktor Kozłowski należy do grona wybitnych leśników, był autorem wielu publikacji (wśród nich „Słownik leśny, bartny, bursztyniarski i orylski”), kolekcjonerem okazów przyrodniczych, twórcą ksiąg drzewnych, profesorem i nauczycielem, kapitanem Wojska Polskiego, patriotą, który został zdegradowany za udział w powstaniu listopadowym. Do dziś wykonaną przez niego bogatą kolekcję ksiąg drzewnych można obejrzeć w Muzeum Diecezjalnym w Sandomierzu, a w Siekiernie obelisk w miejscu funkcjonującej w latach 1826-1832 Szkoły Praktyki Niższej, która była oddziałem terenowym Szkoły Szczególnej Leśnictwa w Warszawie, gdzie profesorem nadzwyczajnym był Wiktor Kozłowski. Rozległe dokumenty związane z Wiktorem Kozłowskim, w tym jego plany rozbudowy ośrodka szkolnego (urządzenie ogrodu leśno-botanicznego na powierzchni ok. 26 ha oraz prowadzenie doświadczalnictwa leśnego) znajdują się w zbiorach Archiwum Państwowego w Radomiu.

Uczestnikami spotkania byli JE ks. bp Marek Solarczyk, miejscowy proboszcz ks. Roman Kuna i ks. Zbigniew Niemirski z Gościa Niedzielnego, leśnicy, członkowie Polskiego Towarzystwa Leśnego wraz z honorowym przewodniczącym Zarządu Głównego PTL prof. Andrzejem Grzywaczem, Piotrem Kacprzakiem, przewodniczącym Oddziału Świętokrzysko-Radomskiego, członkowie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Oddziału w Radomiu wraz z zastępcą przewodniczącego Barbarą Jarzębak. Obecni byli również przedstawiciele samorządów: Artur Ludew, burmistrz Szydłowca, Mirosław Pierzchała, przewodniczący Rady Gminy i Miasta Przysucha, przedstawiciele służb mundurowych bryg. Paweł Sokół, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu, bryg. Marcin Sokół, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze, a także przedstawiciele instytucji i organizacji zajmujących się leśnictwem oraz ochroną przyrody: dr inż. Jan Reklewski, dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Wojciech Hłopaś, dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Radomiu, Henryk Pargieła, członek honorowy PTL oraz przewodniczącego Ruchu Obrony Lasów Polskich, Jacek Wolski, dyrektor Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku wraz z emerytowaną dyrektor Anną Kowalską, Marek Krzemiński, przewodniczący Rady LKP Puszcza Kozienicka oraz historyk Grzegorz Sado. Na uroczystości obecna była także młodzież ze Szkoły Podstawowej im. mjr H. Dobrzańskiego "Hubala" w Chlewiskach wraz z dyrektor Wiolettą Hylicką i nauczycielami.