Asset Publisher Asset Publisher

Współpraca RDLP w Radomiu i ŚPN dla ochrony przeciwpożarowej obszarów przyrodniczo cennych

11 września Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu i Świętokrzyski Park Narodowy zawarły porozumienie dotyczące ochrony przeciwpożarowej lasów. Dokument podpisano podczas wspólnej narady nadleśniczych RDLP w Radomiu oraz Świętokrzyskiego Parku Narodowego o tematyce ochrony przeciwpożarowej i ochrony lasu towarzyszącej Świętokrzyskiemu Spotkaniu Leśników na Świętym Krzyżu.

Porozumienie dotyczy włączenia obserwacji przeciwpożarowej terenów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego do monitoringu funkcjonującego w strukturach jednostek RDLP w Radomiu.

Dokument podpisali dyrektor RDLP w Radomiu dr inż. Andrzej Matysiak oraz dr inż. Jan Reklewski, dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Główną tematyką porozumienia jest objęcie dozorem kamer systemu monitoringu przeciwpożarowego jednostek RDLP w Radomiu obszaru Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz wzajemne wsparcie i wymiana doświadczeń w zakresie zapobiegania i zwalczania pożarów na terenach nadleśnictw RDLP w Radomiu i Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zakres współpracy obejmie także prowadzenie szeroko pojętej działalności informacyjnej i edukacyjnej służącej ochronie przeciwpożarowej lasów.

Podczas narady przedstawiono także zagadnienia dotyczące nowoczesnych źródeł energii i rozbudowy systemu ochrony przeciwpożarowej lasów. Alicja Krasa, stanowisko ds. koordynacji wdrażania projektów rozwojowych RDLP w Radomiu przedstawiła projekt Las Energii i możliwości rozwoju OZE na terenie RDLP w Radomiu. Wioletta Wilk z Wydziału Infrastruktury Leśnej RDLP w Radomiu przedstawiła działania inwestycyjne w ramach projektu rozwoju infrastruktury przeciwpożarowej.

Na zakończenie spotkania w uznaniu za zasługi dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego, na polu ochrony ojczystej przyrody dyrektor Reklewski wręczył Andrzejowi Matysiakowi statuetkę „Przyjaciel Świętokrzyskiego Parku Narodowego” z podziękowaniami za owocną współpracę oraz pomoc w ochronie przyrody, rozwoju wiedzy przyrodniczej, edukacji oraz w zakresie dobrych praktyk leśnych i rozwoju infrastruktury leśnej.

Leśnicy liczą na to, że współpraca ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym przyniesie same korzyści w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności obszarów przyrodniczo cennych.