Asset Publisher Asset Publisher

Ośrodki Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych w RDLP w Radomiu

Idea utworzenia ośrodków hodowli zwierzyny powstała zaraz po II wojnie światowej. Ustawa Prawo łowieckie z 1959 roku nadała jej status prawny, wyłączając obwody łowieckie, które miały temu celowi służyć, z wydzierżawienia. Raz były to obwody wyłączone, innym razem – obwody hodowlane. Teraz są to ośrodki hodowli zwierzyny. Zmieniały się nazwy, ale ich charakter pozostawał taki sam.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy „Prawo łowieckie" z 13.10.1995 r. celem ośrodków hodowli zwierzyny jest:

  1. Prowadzenie wzorcowego zagospodarowania łowisk i wdrażanie nowych osiągnięć z zakresu łowiectwa,
  2. Prowadzenie badań naukowych,
  3. Odtwarzanie populacji zanikających gatunków dziko żyjących,
  4. Hodowla rodzimych gatunków zwierząt łownych w celu zasiedlenia łowisk,
  5. Hodowla zwierząt łownych szczególnie pożytecznych w biocenozach leśnych,
  6. Prowadzenie szkoleń z zakresu łowiectwa.

Oprócz realizacji ww. celów w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych wykonywane są polowania. Organizowane są polowania indywidualne i zbiorowe dla myśliwych krajowych i zagranicznych. Polowania obsługiwane są przez doświadczonych pracowników nadleśnictw ze szczególnym zwróceniem uwagi na właściwą oprawę i przestrzeganie zwyczajów i tradycji łowieckich. Jesienią 2013 roku w RDLP w Radomiu został powołany Zespół Sygnalistów Myśliwskich, który uczestniczy w uroczystych oprawach polowań zbiorowych a  swoimi koncertami muzyki myśliwskiej uświetnia inne uroczyste spotkania.

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu istnieją dwa Ośrodki hodowli zwierzyny:

  1. OHZ - Nadleśnictwo Jędrzejów
  2. OHZ "Chruściechów" - Nadleśnictwo Dobieszyn