Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby leśne

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu przeważają siedliska lasowe lasów mieszanych z sosną na nizinach oraz jodłą na wyżynach. Średni wiek lasów na naszym terenie to 66 lata, a przeciętna zasobność przekracza 264 m sześc./ha.

Ze względu na duże zróżnicowanie warunków przyrodniczych na terenie dyrekcji występują trzy grupy siedlisk: nizinne (70%), wyżynne (28%) oraz górskie (2%).

Udział siedlisk leśnych

 • 60 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych,
 • 38 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny, a sporadycznie jodły i świerku,
 • 2 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny.

Udział gatunków lasotwórczych

 • 72 proc. – sosna, modrzew
 • 10 proc. – jodła
 • 7 proc. – dąb, klon, jawor, wiąz, jesion
 • 4 proc. – olsza
 • 3 proc. – brzoza
 • 3 proc. – buk
 • 1 proc. – świerk i pozostałe

Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 8 proc. – I klasa
 • 11 proc. – II klasa
 • 19 proc. – III klasa
 • 27 proc. – IV klasa
 • 17 proc. – V klasa
 • 5 proc. – VI klasa
 • 2 proc. – VII klasa i starsze
 • 11 proc. – klasy KO i KDO (z odnowieniem pod osłoną starego drzewostanu)

Przeciętna zasobność drzewostanów

 • Sosna, Modrzew – 266 m sześc./ha
 • Jodła – 300 m sześc./ha
 • Dąb – 225 m sześc./ha
 • Olsza – 233 m sześc./ha
 • Brzoza – 198 m sześc./ha
 • Buk – 261 m sześc./ha