Wydawca treści Wydawca treści

OHZ LP - Nadleśnictwo Jędrzejów

Nadleśnictwo Jędrzejów nadzoruje gospodarkę łowiecką w 18 obwodach dzierżawionych przez 12 kół łowieckich. Są to obwody polne oraz leśne. Samodzielnie prowadzi gospodarkę łowiecką na terenie obwodu nr 135.

Obwód łowiecki nr 135 o powierzchni 7487 ha (w tym pow. leśna 3 446 ha ) - położony jest w dolinie Niecki Nidziańskiej, a północna jego granica biegnie wzdłuż rzeki Nidy. W związku z tym istnieje bogata sieć cieków wodnych, bagien, stawów rybnych (około 260 ha), co stwarza bardzo dobre warunki bytowe dla zwierzyny grubej i ptactwa wodno-błotnego.

Na terenie OHZ Nadleśnictwo Jędrzejów występują następujące gatunki zwierzyny: jelenie, daniele, sarny, dziki, borsuki, jenoty, lisy, zające, kuny, piżmaki, bażanty, kuropatwy, wszystkie cztery łowne gatunki dzikich kaczek, łyski oraz słonki.
Nadleśnictwo organizuje polowania dla myśliwych krajowych i zagranicznych na:

  • Jelenie – byki, łanie, cielęta.
  • Sarny – kozły, kozy, koźlęta
  • Dziki
  • Kaczki


Nadleśnictwo dysponuje 4 miejscami noclegowymi w malowniczo położonej Leśniczówce Oksa w 2 pokojach 2 osobowych.

Do dyspozycji gości jest również kuchnia i sala kominkowa. Na terenie posesji znajduje się bezpłatny parking, miejsce na ognisko, zadaszona wiata, która może pomieścić około 60 osób.
Kontakt dla turystów i myśliwych:

  • Biuro Nadleśnictwa - tel. 41  386 13 05
  • Andrzej Kasica - tel. 516 007 134
  • Henryk Konieczny - tel. 516 007 100