Kontakt Kontakt

Siedziba Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
48 385 60 00
48 385 60 01
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu
Adam Wasiak
48 385 60 10
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej
Roman Wróblewski
48 385 60 00
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Mariusz Sołtykiewicz
48 385 60 00

Wydział Organizacji i Kadr

Iwona Sałuda
Naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr
Tel.: 48 385 60 11

Wydział Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Ochrony Mienia

Robert Osman
p.o. Naczelnik Wydziału Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Ochrony Mienia
Tel.: 48 385 60 21
Grzegorz Radecki
(nieobecny) Naczelnik Wydziału Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Ochrony Mienia

Zespół ds. Promocji i Mediów, rzecznik prasowy RDLP w Radomiu

Edyta Nowicka (rzecznik prasowy RDLP w Radomiu)
Kierownik Zespołu ds. Promocji i Mediów
Tel.: 48 385 60 16, 604 579 388

Stanowisko Radca Prawny

Paulina Jesionek
Radca Prawny
Tel.: 48 385 60 05

Stanowisko ds. BHP

Marek Sot
Tel.: 48 385 60 53

Wydział Gospodarki Leśnej

Iwona Janus
Naczelnik Wydziału Gospodarki Leśnej
Tel.: 48 385 60 71

Wydział Ochrony Lasu

Jerzy Zawadzki
Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu
Tel.: 48 385 60 25

Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi

Wiesław Szczechowicz
Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi
Tel.: 48 385 60 84

Stanowisko ds. Geomatyki

Daniel Sahajdak
Tel.: 48 385 60 89

Wydział Infrastruktury Leśnej

Grzegorz Ożóg
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Leśnej
Tel.: 48 385 60 55

Wydział Księgowości

Marcin Kłosiewicz
Główny Księgowy
Tel.: 48 385 60 43

Wydział Analiz i Planowania

Lilija Kowal
Naczelnik Wydziału Analiz i Planowania
Tel.: 48 385 60 04

Wydział Gospodarki Drewnem

Leszek Jaszczyk
Naczelnik Wydziału Gospodarki Drewnem
Tel.: 48 385 60 51
Łukasz Bojarski
Stanowisko Brakarza Regionalnego
Tel.: 48 385 60 37

Wydział Administracji

Paweł Roguś
Naczelnik Wydziału Administracji
Tel.: 48 385 60 93

Wydział Informatyki

Ireneusz Seweryn
Naczelnik Wydziału Informatyki
Tel.: 48 385 60 61