Lista aktualności Lista aktualności

"Przerwany Marsz"

2 września w każdej ze szkół rozbrzmiały dzwonki zwiastujące nadejście nowego roku szkolnego. Niestety, dokładnie 80 lat temu z powodu wybuchu II wojny światowej uczniowie ich nie usłyszeli. W nawiązaniu do tego z inicjatywy Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej powstało wydarzenie „Przerwany Marsz”. Jego celem było symboliczne dokończenie na przywitanie roku szkolnego marszu przedstawicieli pokolenia „Dzieci Wojny”, który został przerwany 1 września 1939 roku. Do tej pięknej akcji przyłączyli się również leśnicy.

Jedną z placówek, które wzięły udział w inicjatywie, była Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu, gdzie na rozpoczęcie roku szkolnego została zaproszona Pani Lucyna Adamkiewicz. Opowiadała o tym, jak z polecenia swojego starszego brata, Żołnierza Podziemnej Polski, została członkiem AK, a następnie łączniczką Powstania Warszawskiego. Mówiła o tym, jak wyglądał ten wrześniowy dzień 1939 roku, o tym, że Warszawa broniła się przed agresją niemiecką trzy tygodnie, jednak zdrada Związku Radzieckiego i jego napaść na Polskę 17 września skutecznie odebrała Polsce możliwość obrony. Wspomniała o ogromnej roli, jaką odegrał prezydent stolicy Stefan Starzyński, o szybko utworzonym rządzie na uchodźctwie. Pani Lucyna zwróciła się również do uczniów uświadamiając im, jak bardzo są szczęśliwi, że żyją w bezpiecznym, a przede wszystkim wolnym kraju, w którym w pięknej szkole, uśmiechnięci i beztroscy mogą rozpocząć nowy rok szkolny podkreślając, że jej pokolenie uczyło się na tajnych kompletach. Prosiła, by młodzi ludzie pielęgnowali tę wolność, religię, by dbali o język ojczysty, a także by brali odpowiedzialność za Ojczyznę.

Z kolei uczniowie Technikum Leśnego w Zagnańsku uczestniczyli w inauguracji nadchodzącego roku szkolnego wspólnie z dwoma emerytowanymi pracownikami Lasów Państwowych, przedstawicielami pokolenia Dzieci Wojny – Panem Witoldem Bimerem, mieszkającym wówczas w budynku służbowym na terenie Ośrodka Transportu Leśnego w Zagnańsku oraz Panem Maciejem Wiśniewskim. Pan Witold Bimer miał 9 lat, gdy wybuchła wojna, a beztroskość jego dziecięcego życia została bezpowrotnie przerwana i napiętnowana ciągłym strachem. Zatrzymanymi w pamięci obrazami z tego okrutnego okresu młodzieńczych lat podzielił się podczas uroczystości, wspominając okres wybuchu II wojny światowej i ówczesne wydarzenia na terenie Gminy Zagnańsk. W zorganizowanym przez szkołę wspólnie z Nadleśnictwem Zagnańsk wydarzeniu, uczestniczyli również przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach.

W ramach inicjatywy w Publicznej Szkole Podstawowej w Niestachowie, swoją obecnością zaszczycił nauczycieli i uczniów również emerytowany pracownik LP – Pan Nadleśniczy Grzegorz Banach, który urodził się w okresie okupacji i także należy do pokolenia „Dzieci Wojny”. Opowiedział o swoich wspomnieniach z dzieciństwa, kiedy Polska odradzała się z ruin, a życie w niej związane było z ubóstwem, głodem i szeroko pojętą biedą. Mnóstwo dzieci ginęło, szczególnie chłopcy, nieświadomie bawiąc się niewybuchami, których nie brakowało w pobliskim lesie, czy łące. Mówił również o przeżyciach swojego ojca, który z bronią w rękach, mimo przewagi złowrogich sił, walczył do ostatnich chwil o nasz kraj, po czym trafił do niewoli.

Nadleśnictwo Przysucha również czynnie włączyło się w akcję. Pracownicy nadleśnictwa wraz z emerytowanymi leśnikami, pamiętającymi wydarzenia II wojny światowej, wspólnie wzięli udział w „Przerwanym Marszu” wraz z nauczycielami oraz młodzieżą ze Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie.

W inicjatywę zaangażowało się także Nadleśnictwo Zwoleń, przekazując Publicznej Szkole Podstawowej w Babinie wydawnictwa historyczne opisujące m.in. historię regionu, w tym publikację „Lasy i Leśnicy Radomskiej Dyrekcji Lasów Państwowych przez 100 lat niepodległości. Księga walki, pracy i pamięci” autorstwa zastępcy dyrektora radomskiej dyrekcji LP Piotra Kacprzaka czy „Leśnicy na frontach II Wojny Światowej” Zbigniewa Zielińskiego.

Dla współczesnej młodzieży temat wojny może wydawać się abstrakcją, jednak wysłuchując wspomnień naocznych świadków tych wydarzeń zaczynamy doceniać szczęście, jakim jest dorastanie i życie w wolnej Polsce.

Uczestnicząc w akcji „Przerwany Marsz” podziękowaliśmy Dzieciom Wojny za to, czego dokonały dla naszego kraju i dla nas wszystkich – dzięki ich niestrudzonej walce dzisiaj młode pokolenie ma to szczęście, o którym mówiła Pani Lucyna Adamkiewicz, aby spokojnie rozpocząć lub kontynuować edukację pod okiem nauczycieli, wychowawców i opiekunów.

 „Mam prośbę – pamiętajcie o nas, jak odejdziemy na wieczną wartę. Miałam lat 14, a teraz w grudniu kończę 90.” Te słowa wypowiedziała „Lidka” na pogrzebie dowódcy Batalionu „Zośka” Ryszarda Białousa.