Lista aktualności Lista aktualności

Bushcraft i surwiwal w Paśmie Jeleniowskim

21 listopada 2019 roku na terenie zarządzanym przez Lasy Państwowe rozpoczął się pilotaż udostępnienia obszarów leśnych do uprawiania bushcraftu i surwiwalu. Obszary objęte pilotażowym programem wyznaczone zostały w ramach funkcjonowania leśnych kompleksów promocyjnych. Na terenie RDLP w Radomiu działania realizuje Nadleśnictwo Łagów (Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Świętokrzyska”).

Bushcraft i surwiwal to nietypowe formy aktywności terenowej nastawione m.in. na bliski kontakt z naturą, minimalizm i samowystarczalność podczas przebywania w lesie. Na obszarach pilotażowych, dzięki nowym uregulowaniom społeczność ta będzie mogła uprawiać swoje hobby bez obaw o naruszenie ustawy o lasach.

Nadleśnictwo Łagów udostępniło do tego celu obszar Pasma Jeleniowskiego. Będzie to aż 2 000 ha. Wyprawa będzie o tyle ciekawsza, że można ją połączyć z wędrówką w pobliże rezerwatów przyrody: „Szczytniak", „Góra Jeleniowska” oraz „Małe Gołoborze”. W obszarze tym znajdują się również takie atrakcje jak kaplica na Górze Witosławskiej, XIX-wieczna figura Chrystusa w jej sąsiedztwie, czy źródło „Malinowy Stok”.

Łącznie Lasy Państwowe wyznaczyły 43 specjalne obszary leśne o łącznej powierzchni ponad 65 tys. ha. Pilotażowy program potrwa do 23 listopada 2020 roku. Wszystkie szczegóły, w tym mapy i regulamin zostały opublikowane na stronie internetowej Lasów Państwowych. Mapa jest również dostępna w aplikacji Bank Danych o Lasach https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy.

Więcej o obszarach pilotażowych znajdziesz na stronie internetowej

W związku z pilotażem 19 listopada zorganizowano spotkanie w Nadleśnictwie Łagów, w którym wzięły udział instytucje oraz organizacje zainteresowane tego typu aktywnością oraz założeniami pilotażu. Na tym polega idea pilotażu – są to działania wstępne, które mają pomóc rozpoznać podstawowe bariery oraz zebrać wiedzę niezbędną do realizacji przyszłych projektów.

Obszar w Nadleśnictwie Łagów wyznaczony został zarządzeniem nadleśniczego. Ustalono też regulamin do stosowania przez osoby chcące skorzystać z możliwości dostępnych w wyznaczonych obszarach leśnych. Jednym z jego ważniejszych punktów jest biwakowanie w dowolnym miejscu w grupie do czterech osób i nie dłużej niż dwie noce z rzędu bez zgody nadleśnictwa (wystarczy je tylko uprzedzić o tym zamiarze pocztą elektroniczną). Biwakujący będą musieli potem przywrócić miejsce do stanu wyjściowego, przed wszystkim posprzątać po sobie – zgodnie z zasadą leave no trace (z ang. nie zostawiaj po sobie śladów).