Lista aktualności Lista aktualności

W Zagnańsku powstanie Centrum Edukacji Leśnej i Ekologicznej

Zespół Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku otrzymał blisko 2 mln zł dotacji na utworzenie Centrum Edukacji Leśnej i Ekologicznej. Środki pozyskane na ten cel będą pochodziły z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inicjatywa zostanie zrealizowana w latach 2022- 2023 r.

Inicjatorem utworzenia Centrum byli pracownicy Zespołu Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku. Natomiast autorem projektu na utworzenie ośrodka jest Michał Buczyński, nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZSL w Zagnańsku. Środki na ten cel pozyskano w ramach programu priorytetowego nr 5.5 „Międzydziedzinowa Edukacja ekologiczna”.

Prace nad realizacją przedsięwzięcia powoli nabierają tempa i potrwają do końca roku 2023. O skali  i atrakcyjności przedsięwzięcia świadczy wysokość uzyskanego przez szkołę dofinansowania do kwoty 1 995 632 zł. Środki na projekt w 100% pochodzą z NFOŚiGW z siedzibą w Warszawie.

Głównym celem utworzenia Centrum Edukacji Leśnej i Ekologicznej jest podniesienie świadomości ekologicznej różnych grup wiekowych, uwrażliwianie na walory przyrodnicze i różnorodność otaczającego świata oraz zmniejszenie negatywnych oddziaływań na środowisko.

Na terenie Gminy Zagnańsk nie występuje żadna jednostka o takim charakterze, co tym bardziej podnosi wagę tego zadania. Technikum jako placówka edukacji leśnej i ekologicznej poprzez wprowadzenie innowacyjnych elementów nauczania pragnie wpłynąć na wzrost świadomości społeczeństwa odnośnie prawidłowych działań w obszarze ochrony środowiska. Przede wszystkim ważne jest budowanie właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży. Warsztaty organizowane w CELiE obejmą także tematykę postępowania przy procesie segregacji odpadów, zmniejszania zjawiska spalania szkodliwych śmieci w domowych piecach, co za tym idzie eliminację podwyższonego poziomu smogu, a na koniec zanieczyszczenia i zaśmiecana środowiska poprzez tworzenie dzikich wysypisk, tak bardzo negatywnie wpływających na walory przyrodnicze gminy.

Centrum utworzone zostanie w istniejącym już budynku przyszkolnym. W ramach projektu zaplanowano generalną przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku warsztatowo-garażowego na budynek edukacyjny, przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W CELiE prowadzone będą zajęcia edukacyjne tzw. Zielone lekcje dla dzieci i młodzieży oraz społeczeństwa z całej Polski i zagranicy. W nowo wyremontowanym budynku będą się mieściły dwie duże sale: jedna przeznaczone do prowadzenia wykładów wyposażona w stoliki i ławki konferencyjne, rzutnik, tablicę multimedialną, nagłośnienie, zestaw 11 tablic i eksponatów o tematyce ochrony środowiska oraz ekran do prezentacji efektów pracy uczniów podczas współpracy z Lasami Państwowymi. Natomiast druga sala będzie wykorzystywana do zajęć warsztatowych plastyczno – technicznych (np. wykorzystanie odpadów) z tablicą interaktywną, planszami dotyczącymi segregacji odpadów i ich zagrożeniu dla środowiska.

Centrum będzie udostępniane m.in. dla uczniów Zespołu Szkół Leśnych im. Romana Gesinga podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych, szkół podstawowych oraz osób z terenu całego kraju i zagranicy. W ramach dni otwartych szkoły centrum będzie dostępne dla osób składających wizytę jednostce. CELiE udostępnione także będzie dla pensjonariuszy Ośrodka Rehabilitacyjnego Polanika z Zagnańsk-Chrusty, z którym szkoła współpracuje od kilku lat. Wyposażenie CELiE będzie bogato wyposażone w sprzęt oraz środki przekazu multimedialnego, tak aby zdobyta wiedza i doświadczenie było w łatwy sposób przyswojone i wykorzystane w życiu codziennym. Obsługa energetyczna w wyremontowanym CELiE będzie pochodzić ze źródła energii odnawialnej podłączonej do sieci energetycznej.

W ramach projektu na dachu CELiE zamontowane zostaną ogniwa fotowoltaiczne o mocy około 10 kw wraz z całym osprzętem. Pozyskana energia posłuży do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych budynku, który nie będzie produkował zanieczyszczeń powietrza. Przed budynkiem powstanie również parking, który pomieści także autokary.

W ramach otrzymanego dofinansowania z programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pracownicy Zespołu Szkół Leśnych postanowili stworzyć na terenie szkoły dodatkowy element infrastruktury w postaci Ścieżki Edukacji Leśnej i Ekologicznej. Będzie to szlak pieszy, udostępniony dla osób niepełnosprawnych, na którym to znajdzie się 7 przystanków edukacyjnych o tematyce ochrony środowiska i (m.in. dzikich zwierząt, segregacji odpadów oraz kwestii leśnych i wodnych). Jednym z punktów będzie także istniejący już Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych.