Lista aktualności Lista aktualności

Czekoladowe dziedzictwo krzemienne w lasach

Mimo, że wyglądają jedynie na kawałki kamieni o ostrych krawędziach, archeolodzy nazywają je zabytkami. Krzemień czekoladowy to skarb społeczności epoki kamienia. Na leśnej szkółce w Orońsku na terenie Nadleśnictwa Radom znaleziono miejsca związane z wydobyciem i obróbką krzemieni czekoladowych.

Złoża krzemienia rozciągają się w północnym obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich, o czym świadczą odnalezione liczne punkty jego wydobycia oraz pracownie przetwórcze i mnóstwo zabytków. Stanowisko archeologiczne na szkółce w Orońsku to część „kopalni orońskich” – punków eksploatacji krzemienia w Orońsku, Guzowie i Chronowie, o których pierwsze informacje pochodziły z lat 20-tych XX wieku od archeologia Stefana Krukowskiego. Od kilku lat prace badawcze prowadzą tu naukowcy pod kierunkiem Katarzyny Kerneder-Gubały z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Badania w Orońsku to część projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki „Wydobywanie i przetwórstwo krzemienia czekoladowego w północno-zachodniej strefie jego złóż w oparciu o nieinwazyjne i sondażowe badania archeologiczne i geofizyczne”. Badania odbywają się we współpracy z lokalną społecznością, w tym leśnikami z Nadleśnictwa Radom.

We wrześniu leśnicy uczestniczyli w spotkaniu w szkole podstawowej w Orońsku, na którym odbyła się prezentacja książki o krzemieniu czekoladowym „Orońskie kopalnie krzemienie czekoladowego. Skarb społeczności epoki kamienia” autorstwa Katarzyny Kerneder-Gubały. Pełnił on kluczową rolę w życiu codziennym społeczności kamienia, służył do produkcji narzędzi i był towarem eksportowym, a Polska w paleolicie była potęgą za sprawą jego złóż – krzemień czekoladowy i narzędzia z niego wykonane trafiały nie tylko w sąsiedztwo miejsc jego wydobycia i ale i kilkaset kilometrów dalej. Nie hodowano wówczas zwierząt, ani nie uprawiano roli, krzemień był niezbędny łowcom i zbieraczom.

Badania można śledzić na stronie projektu http://oronskoflintmines.wixsite.com/oronsko oraz na profilu https://www.facebook.com/oronskoflintmines/…