Lista aktualności Lista aktualności

EGZAMIN DLA KANDYDATÓW NA STAŻ

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu informuje, że w dniu 02 października 2019 r. (środa) w biurze RDLP w Radomiu przy ul. 25 Czerwca 68, w sali nr 82 (na II piętrze) odbędzie się egzamin dla kandydatów ubiegających się

o staż w jednostkach organizacyjnych RDLP w Radomiu, którzy złożyli wymagane dokumenty w terminie do 20.09.2019 r.

Egzamin odbędzie się w formie pisemnej (test), odrębnie dla absolwentów szkół średnich leśnych i absolwentów szkół wyższych leśnych.

  • Godz. 8:30 – absolwenci szkół wyższych
  • Godz. 9:30 – absolwenci szkół średnich

Prosimy kandydatów o zabranie ze sobą dowodów osobistych.