Lista aktualności Lista aktualności

Inwentaryzacja dzików

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu informuje, że w dniach 22 - 23 października br. na terenie RDLP w Radomiu zostanie przeprowadzona inwentaryzacja dzików. Podstawą inwentaryzacji jest Decyzja nr 498 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych znak: Zł.074.28.2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji dzików w obwodach łowieckich dzierżawionych i wyłączonych z wydzierżawiania.