Lista aktualności Lista aktualności

Jubileusz 55-lecia Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku

20 października odbyły się obchody jubileuszu 55-lecia Zespołu Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku połączone z otwarciem Centrum Edukacji Leśnej i Ekologicznej przy ZSL w Zagnańsku.  

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w Kościele Parafialnym pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Zagnańsku. Następnie zaproszeni goście udali się do auli szkoły, gdzie odbyły się główne obchody. Uczestnicy uroczystości mieli okazję poznać współczesną działalność oraz historię szkoły, poszczególnych sekcji i kół zainteresowań. Przedstawiono również film zrealizowany przez uczniów z sekcji dronów „Polatucha”. Następnie po krótkich występach artystycznych zaprezentowali się także sygnaliści z Sekcji Sygnalistów Myśliwskich Technikum Leśnego w Zagnańsku oraz sokolnicy, którzy opiekują się ptakami drapieżnymi w Ośrodku Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych działającym przy szkole.

W obchodach jubileuszu brali udział Andrzej Matysiak, dyrektor RDLP w Radomiu, Piotr Kacprzak, zastępca dyrektora RDLP w Radomiu, Mariusz Wertka, zastępca dyrektora RDLP w Radomiu oraz przedstawiciele wszystkich nadleśnictw z terenu RDLP w Radomiu, którym zostały wręczone statuetki „Przyjaciela Technikum Leśnego” za szczególny wkład w rozwój przyszłych leśników. Andrzej Matysiak dyrektor RDLP w Radomiu oraz Marek Miazga nadleśniczy Nadleśnictwa Zagnańsk wręczyli szkole symboliczne czeki związane z przyznanym wsparciem dla szkoły.

Uhonorowani zostali również emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły, którzy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz kwiaty za swoją wieloletnią pracę. Szczególnie wyróżniony został Pan Grzegorz Dudkowski, nauczyciel przedmiotów zawodowych, który otrzymał z rąk dyrektora Andrzeja Matysiaka Kordelas Leśnika Polskiego. Jest to obecnie najwyższe wyróżnienie wręczane osobom, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju Lasów Państwowych.

Na zakończenie uroczystości głównych na ręce Jacek Wolskiego, dyrektora szkoły oraz Marzeny Błaut, zastępcy dyrektora, z okazji jubileuszu 55-lecia szkoły zostały wręczone upominki od zaproszonych gości. Obchody zakończyły się krótkim koncertem szkolnego zespołu „Korniki”.

Po uroczystościach głównych uczestnicy udali się na plac za szkołą, gdzie został posadzony pamiątkowy dąb, potomek dębu Bartka – jednego z najstarszych dębów w Polsce, który rośnie w Zagnańsku.

Następnie otwarto Centrum Edukacji Leśnej i Ekologicznej przy Zespole Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku, gdzie uczestnicy mogli zobaczyć nowoczesne sale edukacyjne i warsztatowe wyposażone w liczne eksponaty przyrodnicze i historyczne. Jest to nowoczesna placówka edukacyjna, której głównym celem jest podniesienie świadomości ekologicznej, uwrażliwianie na walory przyrodnicze i różnorodność otaczającego świata oraz zmniejszenie negatywnych oddziaływań na środowisko. Będą się tu odbywać zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Nowopowstałe centrum we współpracy z Lasami Państwowymi będzie doskonałym miejscem na zdobycie szczegółowej wiedzy także o pracy leśnika, która opiera się na zrównoważonej gospodarce leśnej.

Podczas uroczystości goście mogli także zwiedzić szkołę oraz powrócić wspomnieniami do dawnych lat oglądając kroniki i tablice z pamiątkowymi zdjęciami.