Lista aktualności Lista aktualności

JUBILEUSZ RDLP W RADOMIU

135 rocznicę powstania radomskiej dyrekcji świętowali leśnicy 26 marca podczas uroczystej konferencji w Radomiu. Wśród licznych gości była premier Ewa Kopacz.

W swoim wystąpieniu premier, oprócz tradycyjnych życzeń dla leśników i podziękowań za ich pracę, sporo miejsca poświęciła bieżącym sprawom politycznym, w tym ewentualnej prywatyzacji Lasów Państwowych. Ewa Kopacz zapewniła, że prywatyzacji LP nie będzie: - Daję wam najświętsze słowo honoru - mówiła premier - że dopóki Platforma Obywatelska ma cokolwiek do powiedzenia rządząc w tym kraju, dopóty Lasy Państwowe nie zostaną sprywatyzowane.
 
Premier przypomniała też niedawną inicjatywę zmiany Konstytucji RP, która miała zagwarantować wpisanie do niej zakazu przekształceń własnościowych polskich lasów. Podkreśliła przy tym, że temat Lasów Państwowych jest przez część polityków traktowany instrumentalnie: - Każdy kto w sprawie Lasów chce podzielić Polaków, wywołać kolejną awanturę, nie mówi prawdy. Ostatnio modne stało się straszenie upadłością i prywatyzacją LP. Tym politykierom, którzy chcą Polaków tylko straszyć mogę zaproponować…  ożywczy spacer po polskim lesie. Premier Ewa Kopacz odniosła się także do wpłat LP do budżetu państwa zaznaczając, że nie pogorszyły one sytuacji Lasów Państwowych i nie zagroziły ich przyszłości. Przyznała, że polskie lasy są dziś w dobrych rękach: - Polacy często bywają podzieleni, ale co do tego, że leśnicy są kompetentni i dobrze wykonują pracę generalnie panuje zgoda.
 
W imieniu prezydenta Bronisława Komorowskiego podziękowania za troskę o wspólne dobro, jakim są polskie lasy przekazał Dariusz Młotkiewicz, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta. - Widniejący na fasadzie siedziby RDLP w Radomiu wizerunek orła białego przypomina, że troska o lasy należy do ważnych zadań władz państwowych. Ta troska jest też troską prezydenta, który jednoznacznie i konsekwentnie wspiera trwałość lasów państwowych, jako niezbywalną część dobra ogólnonarodowego. Jak przed wiekami tak i dziś lasy są skarbem wszystkich Polaków.
 
Minister środowiska Maciej Grabowski podkreślił dwa aspekty działalności Lasów Państwowych. Pierwszym jest to, że stały się one docenianą na świecie marką. Świadczy o tym m.in. nagroda UNESCO, którą Lasy Państwowe otrzymały za działania na rzecz ochrony środowiska. Drugi wyróżniony przez ministra zakres działania to realizowane przez LP programy małej retencji, które dadzą możliwość retencjonowania aż 40 mln m3 wody.
 
Dyrektor generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak przypomniał o przypadającym 21 marca Międzynarodowym Dniu Lasu i prezentacji Lasów Państwowych, jaka z tej okazji odbyła się pod egidą ONZ w Pałacu Narodów w Genewie. Wystawa przyjęta została z dużym zainteresowaniem i uznaniem dla polskiego modelu leśnictwa. - Lasy Państwowe to nowoczesna i dobrze zarządzana organizacja, a fundamentem są jej pracownicy. Ludzie, którzy są nie tylko wykonawcami zadań, ale przede wszystkim pasjonatami. To wasz trud – zwrócił się do obecnych na sali leśników - buduje  sukcesy, którymi możemy się wszyscy chwalić. Szczególnie ciepło dyrektor dziękował emerytom, także obecnym na konferencji. - Leśnictwo to branża, w której wykorzystujemy coś, co kiedyś wymyślili nasi poprzednicy – powiedział Adam Wasiak.
 
W prezentacji poświęconej RDLP w Radomiu jej dyrektor Tomasz Sot przedstawił przeszłość i teraźniejszość dyrekcji zarządzającej lasami radomskimi i świętokrzyskimi. 135 lat temu, w 1880 r., carskim ukazem powołano trzy okręgowe urzędy leśne: w Suwałkach, Piotrkowie i Radomiu. Ten ostatni, po odzyskaniu niepodległości, dał początek Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, która przetrwała historyczne zmiany i istnieje do dziś. Jest zatem - jak wyjaśniał Tomasz Sot - najstarszą w Polsce dyrekcją regionalną. Dyrektor naszkicował też główne wyzwania, jakie czekają leśników w przyszłości. - 135 lat to zdecydowanie za wcześnie na podsumowanie – powiedział - ale chciałbym żeby towarzyszyło nam w dzisiejszym dniu takie przesłanie: szanujemy las i przyrodę, bo zdajemy sobie sprawę, że to dobro narodowe. Szanujemy też historię i pracę poprzedników, bo wiemy że tylko wtedy będziemy potrafili szanować się nawzajem. Podnosimy swoje kwalifikacje, uczymy się i komunikujemy się ze społeczeństwem, bo tylko od tego zależy nasza przyszłość.
 
Konferencja, która odbyła się w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga zgromadziła, poza wymienionymi wcześniej, wielu gości w tym biskupa radomskiego Henryka Tomasika, parlamentarzystów ziem radomskiej i kieleckiej, władze samorządowe i administracyjne. Poza okolicznościowymi przemówieniami zebrani wysłuchali też dwóch wykładów na temat historii i wyzwań stojących przed leśnictwem, których autorami byli prof. Kazimierz Rykowski i dr Ryszard Kapuściński.
W trakcie uroczystości wręczone zostały odznaczenia państwowe, resortowe oraz Kordelasy Leśnika Polskiego i Statuetki Jodły Świętokrzyskiej.
Uczestnicy obejrzeli także jubileuszowy film o radomskiej dyrekcji oraz wystawy: fotograficzną przedstawiającą piękno lokalnej przyrody widziane oczami fotografa przyrody, a jednocześnie leśnika Krzysztofa Ptaka oraz historyczną, zawierającą rys działalności dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu na przestrzeni 135 lat.