Lista aktualności Lista aktualności

Konferencja „Polskie Lasy – Skarb Pokoleń”

24 kwietnia w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. red. Andrzeja Zalewskiego w Jedlni-Letnisku odbyła się konferencja pod hasłem „Polskie Lasy – Skarb Pokoleń”. Spotkanie było poświęcone sytuacji Lasów Państwowych w kontekście zapowiadanych zmian kompetencji traktatowych Unii Europejskiej w zakresie leśnictwa.

Gościem honorowym była Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa. W konferencji wzięli udział parlamentarzyści i samorządowcy z regionu radomskiego, przedstawiciele instytucji okołorolniczych i związanych ze środowiskiem, pszczelarze, myśliwi i leśnicy. Na spotkanie przybyli także posłowie Dariusz Bąk i Marek Suski oraz posłanki Anna Kwiecień i Agnieszka Górska.

Spotkanie rozpoczęło się od złożenia wiązanek kwiatów i zapalenia zniczy pod znajdującym się na centralnym placu ośrodka pomnikiem pomordowanych w 1940 r. w Katyniu leśników. Następnie uczestnicy przenieśli się do sali konferencyjnej, gdzie w imieniu organizatorów uczestników powitali dyrektor RDLP w Radomiu Andrzej Matysiak i starosta radomski Waldemar Trelka. Po powitaniu uczestnicy wysłuchali wystąpień.

Jako pierwsza głos zabrała Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa, która zwróciła uwagę, że polskie lasy są naszym wspólnym dobrem i decyzje w ich sprawie powinny zapadać na szczeblu krajowym, a nie unijnym. Prof. dr hab. Zbigniew Krysiak z Instytutu Myśli Schumana podkreślił, że polskie lasy są w dobrych rękach i są bardzo dobrze zarządzane. O planowanych zmianach kompetencji Unii Europejskiej mówił z kolei eurodeputowany dr Zbigniew Kuźmiuk. Na zakończenie zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Jan Tabor przybliżył funkcjonowania Lasów Państwowych w ciągu stu lat ich istnienia.

Po wystąpieniach odbyła się dyskusja, w której padały pytania o przyszłość lasów w związku z planowanymi zmianami na szczeblu europejskim.

Na zakończenie odbyło się spotkanie z Bracią Leśną w Uroczysku „Darz Bór”.

Konferencję zorganizowały Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu i Starostwo Powiatowe w Radomiu. Patronatem honorowym objęła ją Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa.

Podczas spotkania promowana była także marka „Dobre z Lasu” – uczestnicy mogli skosztować produktów i potraw z darów lasu. Spotkanie swoim występem uświetnił Zespół Sygnalistów Myśliwskich przy RDLP w Radomiu.