Lista aktualności Lista aktualności

Leśna Szlachetna Paczka

Po raz ósmy pracownicy RDLP w Radomiu dołączyli do tysięcy osób, które w tym roku wsparły 21. edycję Szlachetnej Paczki. Najbardziej potrzebujące rodziny zostały obdarowane przez darczyńców i poczuły, że ich los nie jest innym obojętny.

Akcja Szlachetna Paczka odbywa się pod hasłem „Lubię ludzi”. Dzięki darczyńcom i wolontariuszom udało się dotrzeć z pomocą do ponad 17 tys. rodzin, w tym do wielu z regionu. Jedną z rodzin wsparli pracownicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, wraz z pracownikami instytucji i organizacji, które mieszczą się w budynku RDLP.

11 grudnia podczas finału akcji „Weekendu Cudów” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku paczki zostały przekazane wolontariuszom, a dalej osobie, która otrzymała wsparcie podczas tegorocznej akcji. W paczce znalazły się artykuły codziennego użytku takie jak żywność czy chemia gospodarcza, ale także kuchnia gazowa, jak również niespodzianki z „listy marzeń”.

SZLACHETNA PACZKA to projekt Stowarzyszenia WIOSNA, którego ideą jest mądre pomaganie, a przy tym budowanie wspólnoty opartej na otwartości, zaufaniu i wzajemnej inspiracji.

Cieszymy się, że mogliśmy włączyć się w szlachetną akcję i pomogliśmy uwierzyć osobom w trudnej sytuacji, że wszystko jest możliwe!