Lista aktualności Lista aktualności

Leśne znaleziska

Grupa Ochrony Zabytków Fort dokonała kolejnych znalezisk na terenie Nadleśnictwa Starachowice

Stowarzyszenie Grupa Ochrony Zabytków Fort kolejny rok prowadzi, między innymi na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Starachowice, poszukiwania artefaktów z wykorzystaniem wykrywaczy metali.

W ostatnich dniach kwietnia w jednym miejscu znaleziono: szeląg Krystyn, bity w 1647 roku w Rydze, szeląg koronny Zygmunta 1601, wybity w Krakowie oraz dwa półtoraki króla Zygmunta III Wazy z 1614 i 1623.

Kolejne znalezisko to pieczęć lakowa z herbem ogończy, czyli odwróconą podkową i umieszczoną nad nią strzałą. Być może pieczęć należała do husarza Hieronima Jarosza Rosnowskiego, łowczego lwowskiego (ornament wokół herbu).

Wszystkie przedmioty trafią do Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.

Należy wskazać, że Stowarzyszenie prowadzi poszukiwania za zgodą Nadleśnictwa Starachowice wskazaną w stosownym porozumieniu, na podstawie zezwolenia udzielonego Decyzją Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Więcej informacji na temat działalności i znalezisk Stowarzyszenia można znaleźć na ich profilu fb.