Lista aktualności Lista aktualności

Leśnicy na LAS-EXPO

XIX Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi LAS-EXPO, które odbyły się 15-17 marca otworzyły sezon na targi branży leśnej i drzewnej. Kilkudziesięciu wystawców zaprezentowało kierunek rozwoju obydwu branż.

Targi LAS-EXPO i odbywające się równolegle targi AGROTECH to jedna z największych i najważniejszych wystaw dla leśników i drzewiarzy oraz rolników w naszym kraju, z roku na rok zyskująca na znaczeniu. Wszystko wskazuje na to, że teren targów odwiedziło więcej osób niż rok temu – 75 tys. Wymieniono uwagi i doświadczenia dotyczące nowych technologii, maszyn i urządzeń stosowanych w leśnictwie do wykonywania prac leśnych, monitorowania stanu lasu, planowania i analizowania oraz w branży drzewnej. To jedyne takie targi, gdzie zwiedzający oprócz oferty branży leśnej i drzewnej mogą zobaczyć jak rozwija się branża rolna, kształtująca kierunki rozwoju obszarów wiejskich. Trzeba przyznać, że jej rozwój jest ogromny, w szczególności związany z technologiami cyfrowymi. Ale i w przemyśle drzewnym oraz leśnictwie nie brakuje nowych technologii i produktów. Jak co roku podczas pracy komisji konkursowej leśnicy wzięli udział w ocenie najlepszych produktów zgłoszonych przez wystawców. Wśród nagrodzonych w kategorii najlepszy produkt targów LAS-EXPO były firmy TAKMA – medal za mobilny terminal płatniczy dla leśniczego POSPAY oraz LASKOTT Józef Kott - medal za łuparkę do drewna. Wyróżnienia Targów Kielce za atrakcyjny i nowoczesny sposób prezentacji stoiska oraz za pilarkę 550 XP® Mark II otrzymała także Husqvarna Poland.

W oficjalnym otwarciu targów LAS-EXPO oraz jubileuszowych targów AGROTECH udział wzięli liczni goście, wśród nich wicepremier Beata Szydło, minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, władze województwa i miasta, a także Andrzej Matysiak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Prezes targów Kielce Andrzej Mochoń zwrócił uwagę na korzyści wynikające z równocześnie odbywających się targów obydwu branż, jak również naturalny wymiar tego sąsiedztwa wynikający z pokrewieństwa leśnictwa i rolnictwa. Wicepremier Beata Szydło podkreśliła znaczenie leśnictwa dla realizacji polityki klimatycznej: - Gospodarka leśna jest bardzo ważnym obszarem gospodarki, wpisuje się w oczekiwania Unii Europejskiej. Potwierdziliśmy, że dzięki dobrze prowadzonej gospodarce leśnej wpisujemy się w europejską politykę leśną, a dzięki lasom możemy kształtować bezpieczną politykę klimatyczną. Podczas inauguracji targów w imieniu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, który objął LAS-EXPO patronatem honorowym wystąpił Andrzej Matysiak, dyrektor RDLP w Radomiu. Podkreślił znaczenie leśnictwa dla rozwoju obszarów niezurbanizowanych. Zauważył, że Lasom Państwowym, dzięki temu, że podczas liczącej już 95 lat historii potrafią godzić tradycję z postępem technologicznym i poszanowaniem przyrody udaje się zaspokajać różnorodne potrzeby społeczne. Dyrektor nawiązał też do obchodzonego 21 marca Międzynarodowego Dnia Lasów, mówił o znaczeniu edukacji leśnej dla zrozumienia zasad gospodarowania lasami i znaczenia obszarów leśnych dla spełniania różnorodnych potrzeb społeczeństwa.

Nadleśnictwa Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Świętokrzyska” we współpracy z Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych i RDLP w Radomiu zorganizowały stoisko wystawowe LP. Tegoroczna wystawa nawiązywała do kampanii „Lasy Państwowe. Dla lasu, dla ludzi”. Ważnym jej elementem było zwrócenie uwagi na znaczenie drewna – naturalnego, ekologicznego, odnawialnego surowca oraz rolę pracy leśników dla zapewnienia drewna na potrzeby społeczeństwa. Fachowe porady dotyczyły nie tylko możliwości zakupu drewna oraz sadzonek drzew i krzewów leśnych, ale też szczegółów prowadzenia gospodarki leśnej, w tym odnowień. Leśnicy prezentowali też działania w ramach społecznej odpowiedzialności Lasów Państwowych – wystawili na targach samochód elektryczny RDLP w Radomiu zakupiony w ramach projektu Las energii, który budził spore zainteresowanie, co jest potwierdzeniem ostatniego sukcesu samochodu - nagrody „Najlepsza strategia elektromobilna 2018” na Międzynarodowych Targach ELEKTROTECHNIKA 2019.

Tradycyjnie atrakcją stoiska oraz uroczystości otwarcia targów była obecność Zespołu Sygnalistów Myśliwskich działającego przy RDLP w Radomiu oraz sygnalistów i sokolników z Zespołu Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku.

Targi pokazują, jak wciąż ważny, pomimo dostępności internetowej wielu produktów i technologii jest dla nawiązywania kontaktów i inspiracji bezpośredni kontakt, spotkania i wymiana doświadczeń, także pomiędzy branżami leśną i drzewną, a rolną.