Lista aktualności Lista aktualności

Leśny Dzień Dziecka

Nadleśnictwo Chmielnik 5 czerwca 2022 zaprasza na imprezę pt. Leśny Dzień Dziecka - Kulinarne rozgrywki i integracja pokoleniowa

Wydarzenie pod nazwą „LEŚNY DZIEŃ DZIECKA- kulinarne rozgrywki i integracja pokoleniowa” w ramach realizacji projektu „Dobre z Lasu” na 2022 rok odbędzie się na terenie Parku Niepodległości w Chmielniku w dniu 05.06.2022 r. (niedziela).

Głównym celem realizacji zadania jest promocja Lasów Państwowych jako instytucji wspierającej prawidłowy rozwój ekosystemów leśnych w Polsce, jak również zachowanie ich bioróżnorodności i trwałości. W ramach realizacji tego celu, wyszczególniamy cele szczegółowe, takie jak integracja międzypokoleniowa jak również współpraca z placówkami edukacyjnymi Gminy Chmielnik. Aby niniejsze cele zostały osiągnięte, podejmiemy następujące działania:

-organizacja konkursu kulinarnego dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców;

-organizacja stoisk edukacyjnych, promocyjnych i kulinarnych- KGW, Nadleśnictwa Chmielnik, Stowarzyszenia Przystań-Chmielnik;

-występy w formie teatrzyku dzieci ze szkół i innych placówek z terenu Gminy Chmielnik;

-organizacja konkursu wiedzy przyrodniczo-leśnej i ekologicznej

-eksplozja kolorów (wyrzuty kolorów)

Grupą docelową projektu są dzieci, młodzież i ich rodziny (rodzice, dziadkowie) zamieszkujące Gminę Chmielnik. Te grupy zostały celowo dobrane, bowiem zależy nam na integracji najmłodszych z osobami dorosłymi lub seniorami. Z rozmów i wywiadów wynika, że te grupy wiekowe charakteryzują się bowiem niskimi umiejętnościami interpersonalnymi w relacjach z członkami grup, które dzielą od nich dziesiątki lat. Dzieci krępują się i często nie potrafią rozmawiać z seniorami, którzy często nie nadążają za postępującą technologią, która jest codziennością dzieci. Dlatego też zadania, które będą realizowane w ramach projektu dostosowane są do możliwości i atrakcyjności dla wszystkich grup wiekowych, a co za tym idzie poprzez ich realizację dzieci i dorośli spędzając ze sobą czas będą się integrować i przełamywać bariery wiekowe. Takiego właśnie efektu oczekujemy. Ponadto dzięki niniejszym zadaniom osiągniemy również niezwykle ważny efekt jak wrażliwość uczestników na przyrodę i jej elementy składowe.

Przewidujemy, że z wydarzenia skorzysta ca1000 uczestników z różnych grup wiekowych.

Program i harmonogram godzinowy wydarzenia kształtuje się następująco:

15:00- rozpoczęcie/powitanie gości  

15:00 , 15:30, 16:00 – wyrzuty kolorów

15:15- rozpoczęcie konkursu kulinarnego dla dzieci, młodzieży oraz ich rodzin

15:30- występy artystyczne dzieci

16:00- żywa lekcja przyrody Lasów Państwowych

16:30- degustacja wyrobów sklepu „Dobre z lasu”

16:45-gry i zabawy z animatorami

17:30- rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego Dobre z Lasu

17:45- nauka tańca z animatorami

18:30- zakończenie