Lista aktualności Lista aktualności

Medal Pro Patria dla RDLP w Radomiu

W niedzielę 17 czerwca w ramach uroczystości na Wykusie w opactwie oo. Cystersów w Wąchocku miało miejsce wręczenie medali Pro Patria. Wśród uhonorowanych znalazła się RDLP w Radomiu oraz Piotr Fitas, nadleśniczy Nadleśnictwa Suchedniów.

Medal „Pro Patria” to polskie odznaczenie cywilne nadawane przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie udokumentowanego wniosku naczelnych władz organizacji kombatanckich i ofiar represji, a także organów administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego i powiatowego oraz polskich placówek dyplomatycznych i attachatów wojskowych.

Leśnicy zostali wyróżnieni „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej” oraz coroczną współorganizację uroczystości na Wykusie, wspieranie środowisk kombatanckich, a także popularyzowanie wiedzy o polskim państwie podziemnym.

Rangę uroczystości podniosły poczty sztandarowe, w tym grupa reprezentacyjna Służby Leśnej ze sztandarem radomskiej dyrekcji LP, Apel Poległych oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem płk. „Ponurego” w Wąchocku.

W tym dniu uroczystościom towarzyszyły także inne wydarzenia tj.: prelekcje, defilada pod pomnik płk. „Ponurego” w Wąchocku oraz inscenizacja historyczna przy klasztorze oo. Cystersów upamiętniająca „Ostatnią walkę „Ponurego”.