Lista aktualności Lista aktualności

Minister środowiska u radomskich leśników

2 października w ramach programu Czyste Powietrze biuro radomskiej dyrekcji odwiedził Henryk Kowalczyk, minister środowiska. Program ten wpisuje się w realizację rządowego programu poprawy jakości powietrza, a skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych.

Głównym celem programu jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z jednorodzinnych budynków mieszkalnych poprzez gruntowną termomodernizację budynków z jednoczesną wymianą źródeł ciepła. Program Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego.

Na konferencji obecny był również Wojciech Skurkiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Waldemar Trelka, dyrektor Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zamiejscowego Wydziału w Radomiu, dr inż. Andrzej Matysiak, dyrektor RDLP w Radomiu oraz Marek Szary, zastępca dyrektora ds. ekonomicznych i rozwoju radomskiej dyrekcji LP.

Wizyta ministra środowiska w siedzibie radomskiej dyrekcji Lasów Państwowych była także doskonałą okazją do przedstawienia historii tego budynku, który decyzją z dnia 26 lutego 2014 roku Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie ze względu na wysokie wartości historyczne i architektoniczne został wpisany do rejestru zabytków.

Spotkanie zakończyło się złożeniem kwiatów w miejscach pamięci narodowej – przy krzyżu i kamieniu ufundowanymi z okazji 120-lecia dyrekcji dla uczczenia pamięci Polaków poległych w walkach o niepodległość, przy pamiątkowej płaskorzeźbie na fasadzie siedziby dyrekcji upamiętniająca protest robotniczy oraz tablicy poświęconej pamięci leśników i drzewiarzy kielecczyzny, którzy zginęli za wolność i niepodległość ojczyzny.