Lista aktualności Lista aktualności

Monitoring stanu lasu z powietrza

Letnie miesiące sprzyjają wykonywaniu zadań z zakresu monitoringu stanu lasu. Taki monitoring przeprowadzili specjaliści z zakresu ochrony lasu RDLP w Radomiu wraz z pracownikami nadleśnictw.

Najlepiej oceniać kondycję lasu z powietrza, dlatego podczas monitoringu wykorzystany został samolot Cessna 172 Skyhawk. Na potrzeby oceny sporządzono bardzo obszerną dokumentację fotograficzną każdego z 23 nadleśnictw, która obecnie jest analizowana. Służby terenowe na podstawie fotografii bez większego problemu odnajdują zaatakowane drzewa i podejmują odpowiednie działania ratownicze.

Monitoring ma na celu sprawdzenie stanu sanitarnego lasu pod kątem występowania organizmów uszkadzających drzewostany (w szczególności owadów i jemioły), wiatrołomów, wiatrowałów, gradobić itp. Jest to bardzo istotny element ochrony lasu i dbania o lasy z uwagi na to, że z powietrza jesteśmy w stanie ocenić każde pojedyncze drzewo, które jest zaatakowane przez szkodniki, bądź fragment drzewostanu który został uszkodzony przez czynniki abiotyczne.

Bardzo istotnym jest to, że jesteśmy w stanie błyskawicznie zareagować, aby nie doprowadzić do rozszerzenia się problemu i wystąpienia szkód powierzchniowych. Często wystarczy wyciąć jedno lub kilka drzew aby uchronić las przed masowym uszkodzeniem przez szkodniki.

Jest to najszybsza i najbardziej skuteczna metoda walki z problemami w ochronie lasu i wszelkimi zjawiskami negatywnie wpływającymi na środowisko leśne.

Ponadto sprawdzane są też lasy prywatne które również borykają się z różnego rodzaju problemami dotyczącymi stanu sanitarnego drzewostanu.