Lista aktualności Lista aktualności

Nieśmiertelnik wrześniowego obrońcy przekazano rodzinie

17 lipca na terenie Nadleśnictwa Starachowice w leśnictwa Lipie, odbyło się uroczyste przekazanie znaku tożsamości rodzinie śp. Jana Święcickiego, żołnierza kampanii wrześniowej 1939 r. Nieśmiertelnik został odnaleziony przez członków Grupy Ochrony Zabytków Fort podczas poszukiwań detektorystycznych.

Przy współpracy ze Stowarzyszeniem Ocalić od Zapomnienia udało się odnaleźć potomków właściciela nieśmiertelnika. Znaleziony znak tożsamości i historia śp. Jana Święcickiego są świadectwem zawiłych losów ludzi uwikłanych w wojenną zawieruchę, którzy pozostawali swój ślad na terenie Puszczy Iłżeckiej.  

Nadleśnictwo Starachowice współpracuje z Grupą Ochrony Zabytków Fort od końca 2018 r. Przez te kilka lat grupa odnotowała wiele sukcesów. Jak pokazują odnalezione przedmioty, minione pokolenia od wieków przebywały na terenach leśnych, pozostawiając po sobie materialne tego dowody. A znalezione w obszarze Puszczy Iłżeckiej artefakty potwierdzają bogatą historię tych terenów.

Wiedzą o przeszłości tych terenów oraz odkryciach detektorystycznych chcemy się dzielić z osobami odwiedzającymi tereny leśne, dlatego na jednym z miejsc odpoczynku, stanowiących element infrastruktury turystycznej umieściliśmy tablicę informującą o największych sukcesach grupy. Znaczną część tablicy zajmuje informacja o historii śp. Jana Święcickiego – powiedział Grzegorz Wachnicki, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice.

Poprzez działania zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, odnalezione przedmioty są legalnie podejmowane, podlegają identyfikacji, konserwacji oraz opisowi i z pewnością trafią do Starachowickiego Muzeum Przyrody i Techniki.