Lista aktualności Lista aktualności

O bocianie czarnym i nietoperzach na konferencji z LOP i SITLiD

28 lutego w siedzibie RDLP w Radomiu miała miejsce kolejna wspólna z LOP i SITLiD konferencja. Tym razem odbyła się pod hasłem „Las – świat roślin i zwierząt”. Tematyka dotyczyła projektów realizowanych wspólnie z leśnikami – ochrony bociana czarnego oraz nietoperzy. Wręczono również nagrody w konkursie „Mój las”.

O ogólnopolskim projekcie BocianiMy realizowanym m.in. w nadleśnictwach LKP „Puszcza Kozienicka”, a jednocześnie obszarach Natura 2000 dotyczącym dobrych praktyk ochrony i zarządzania populacją bociana czarnego (hajstry) opowiedziała dr hab. Dorota Zawadzka, ornitolog z Komitetu Ochrony Orłów. Jednym z ważnych działań projektu jest edukacja, prowadzona w celu poszerzenia wiedzy o bocianie czarnym skierowana zarówno do osób dorosłych, dzieci, a także pracowników Lasów Państwowych.

Działania realizowane w projekcie to aktywne poszukiwanie nowych gniazd i żerowisk, pomiary parametrów siedlisk, drzew lęgowych i biocenotycznych, aktualizacja i/lub opracowanie projektów stref ochronnych, a także montaż opasek i stosowanie repelentów zabezpieczających drzewa z gniazdami przed kunami.

O projekcie dotyczącym nietoperzy na terenie Puszczy Kozienickiej i Puszczy Stromieckiej opowiedzieli Cezary Iwańczuk z Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego i Kozienickiego Parku Krajobrazowego oraz Błażej Wojtowicz z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Nietoperzy. Projekt związany z ochroną nietoperzy był realizowany wspólnie z leśnikami. Podczas jego realizacji wywieszone zostały schrony – specjalne skrzynki dla nietoperzy. Kolejne działania to inwentaryzacja występowania poszczególnych gatunków, wyszukiwanie nowych kolonii lęgowych i zabezpieczenie obecnie znanych, monitoring, a w efekcie rozpoznanie potrzeb w zakresie ochrony. Planowane są też szkolenia.

W trakcie konferencji podsumowano także konkurs Mój Las. Prezentowana była wystawa prac pokonkursowych oraz wystawa dotycząca projektu ochrony, zachowania i promocji pomnika przyrody dębu Bartek.