Lista aktualności Lista aktualności

Obchody 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

1 sierpnia przedstawiciele RDLP w Radomiu wzięli udział w obchodach 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Dyrektor Andrzej Matysiak uczestniczył w uroczystościach w Wierszach koło Warszawy, a zastępcy dyrektora RDLP w Radomiu Marek Szary i Piotr Kacprzak wzięli udział w obchodach w Radomiu.

Uroczystości w Wierszach na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego zorganizowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Minister Annę Moskwę reprezentowali jej zastępca Piotr Dziadzio oraz dyrektor generalny Lasów Państwowych Józef Kubica. Honorowym gościem był kombatant płk Zbigniew Zieliński „Sęk”, uczestnik walk 1944 r. W obchodach wzięli udział także dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego Mirosław Markowski wraz z pracownikami, delegacje innych parków narodowych i dyrekcji Lasów Państwowych. Dyrekcję w Radomiu reprezentował dyrektor Andrzej Matysiak. Wśród pocztów sztandarowych nie zabrakło grupy reprezentacyjnej Straży Leśnej naszej dyrekcji.

Celem uroczystości w Wierszach było także uhonorowanie leśników, którzy mieli swój udział w niepodległościowym zrywie w 1944 r. Wielu z nich stoczyło walkę w powstańczych bitwach na terenie Puszczy Kampinoskiej, inni nieśli pomoc walczącym. W Wierszach swoją siedzibę miała Grupa „Kampinos” – jednostka bojowa Powstania Warszawskiego. Dzięki wspólnym wysiłkom żołnierzy, leśników i ludności cywilnej przez długi czas udało się utrzymać w rękach powstańczych sporą część Puszczy Kampinoskiej. Dziś w Wierszach znajduje się cmentarz, na którym pochowano 54 żołnierzy AK. Uczestnicy uroczystości złożyli na nim wieńce i kwiaty oraz zapalili znicze.

Obchody w Radomiu rozpoczęły się uroczystym apelem na cmentarzu przy ul. Limanowskiego przy grobie bpa Edwarda Materskiego – uczestnika Powstania Warszawskiego i pierwszego ordynariusza diecezji radomskiej. Następnie w katedrze odprawiona została msza św. w intencji poległych powstańców, której przewodniczył biskup radomski Marek Solarczyk. Potem uroczystości przeniosły się na plac przed pomnikiem żołnierzy Armii Krajowej okręgu radomsko-kieleckiego zgrupowania „Jodła”. Tu uczestnicy, w tym zastępcy dyrektora RDLP w Radomiu Marek Szary i Piotr Kacprzak złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze. Uroczystości zakończyły się odśpiewaniem hymnu narodowego.

Powstanie Warszawskie było jednym z największych zrywów niepodległościowych narodu polskiego. Walki trwały od 1 sierpnia do 3 października 1944 r. W powstaniu uczestniczyli także leśnicy. Najwięcej z nich brało udział w walkach na terenie Puszczy Kampinoskiej. Nie tylko walczyli z bronią w ręku, ale też znając bardzo dobrze tereny leśne, pomagali powstańcom jako przewodnicy.

W Powstaniu Warszawskim m.in. wzięli udział:

Jerzy M. Baczuk ps. „Borsuk” (1928-2014) – członek Szarych Szeregów, w powstaniu był członkiem najmłodszej grupy „Zawiszaków”, pracował w powstańczym wywiadzie. Po wojnie ukończył Wydział Leśny na SGGW w Warszawie, potem pracował w leśnictwie, działał w Lidze Ochrony Przyrody, był też prezesem Koła Leśników i Drzewiarzy AK.

Janusz Kędziorek „Szprotka” (1918–2010) – członek Szarych Szeregów, w powstaniu brał udział jako strzelec, walczył na Bielanach i Żoliborzu, po powstaniu wywieziony do stalagu. Po wojnie ukończył Wydział Leśny na SGGW, potem pracował m.in. w Biurze Projektów Leśnictwa, a w latach 1985-1990 w Ministerstwie Ochrony Środowiska.

Tytus Karlikowski „Tytus” (1927-2019) – we wrześniu 1939 r. uczestniczył w obronie stolicy jako łącznik Wojennego Pogotowia Harcerzy, był członkiem Szarych Szeregów. W powstaniu walczył m.in. w batalionie „Zośka”, w walkach został kilkakrotnie ranny. Po wojnie studiował leśnictwo na SGGW w Warszawie, pracował w leśnictwie m.in. w ochronie przeciwpożarowej, zajmował się także badaniami naukowymi w zakresie walki ze szkodnikami. Był prekursorem metody prognozowania pożarów lasów oraz inicjatorem wykorzystania samolotów w kompleksowym gaszeniu ich pożarów, a także autorem programów profilaktyki przeciwpożarowej lasów. Prof. dr. hab. Tytus Karlikowski piastował między innymi funkcję przewodniczącego Working Group for Forest Fire przy ONZ w Genewie (1981–1987), a także prof. Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL) i kierownika Katedry Profilaktyki Pożarniczej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) w Warszawie (1982–1987). Członek honorowy PAN.