Lista aktualności Lista aktualności

Pionkowski Dzień Pszczoły na rowerach

8 sierpnia w Puszczy Kozienickiej odbył się rajd rowerowy w ramach IV Pionkowskiego Dnia Pszczoły. Wydarzenie wpisało się w obchody Wielkiego Dnia Pszczół. Rajd zintegrował społeczność lokalną, a idea łączenia rekreacji w lesie, poznawania regionu i rozpowszechniania wiedzy o pszczołach pod hasłem Pionkowskiego Dnia Pszczoły spotkała się z entuzjazmem uczestników. Podczas pikniku w Bartnym Kącie leśnicy i pszczelarze przygotowali różne atrakcje związane z tradycjami pszczelarstwa i bartnictwa regionu.

Start rajdu miał miejsce przy siedzibie Nadleśnictwa Kozienice, gdzie uczestników przywitała Lidia Zaczyńska. Każdy uczestnik otrzymał okolicznościową czapeczkę i wodę.

Ze względu na intensywne opady deszczu, które miały miejsce w ubiegłym tygodniu skorygowano zaplanowaną trasę rajdu, tak by uniknąć jazdy po rozmiękłych drogach gruntowych. Mimo to udało się zrealizować zaplanowane przystanki tematyczne:

- Przy rezerwacie „Załamanek” Beata Waluś, kierownik Kozienickiego Parku Krajobrazowego omówiła zagadnienia związane z ochroną przyrody i działalnością parku; 

- Na terenie starego cmentarza w Poświętnym Wojciech Pestka, prezes Stowarzyszenia Jedlnia, przybliżył uczestnikom rajdu historię Jedlni, walk powstańczych i postaci ks. Józefa Gackiego, zasłużonego dla dokumentowania dziejów regionu. Na grobach powstańców styczniowych i ks. Gackiego złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze;

- W ramach poznawania tradycji regionu przy kapliczce św. Tekli o historii uroczyska „Kurnik” opowiedziała Lidia Zaczyńska;

- Na przystanku przy kapliczce św. Franciszka odbyła się degustacja produktów regionalnych zorganizowana przez Koło Gospodyń Wiejskich „Marianianki” z Marianowa.

Następnie uczestnicy przejechali do „Bartnego Kąta” – miejsca poświęconego tradycjom pszczelarstwa i bartnictwa Puszczy Kozienickiej, gdzie przy pomniku pszczoły miało miejsce podsumowanie i zakończenie rajdu.

Stowarzyszenie Pszczelarzy Puszczy Kozienickiej przygotowało dla uczestników rajdu degustację miodów oraz zorganizowało konkursy z zakresu wiedzy pszczelarskiej. Nagrody dla laureatów przygotowali podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej z Pionek. Przy tej okazji pszczelarze złożyli podziękowania dla Urzędu Miasta w Pionkach za dofinansowanie zakupu specjalnego pokazowego ula dla celów dydaktycznych. Gorący poczęstunek dla uczestników rajdu ufundował Urząd Gminy Pionki.

Na zakończenie rajdu uczestnicy otrzymali słodki upominek – słoiczek miodu, broszurę Vademecum Miejsc Pamięci Puszczy Kozienickiej i folder dotyczący kapliczki św. Tekli.

Zastępca nadleśniczego Artur Mazur podziękował wszystkim organizatorom i współorganizatorom oraz uczestnikom rajdu i zaprosił do udziału w kolejnej edycji. – Mamy nadzieję, że wobec faktu wpisania w grudniu ubiegłego roku kultury bartniczej z Polski i Białorusi na Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO obchody Pionkowskiego Dnia Pszczoły staną się stałym elementem kalendarza letnich imprez – powiedział Artur Mazur, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Kozienice.

Na trasie rajdu uczestnicy byli eskortowani przez Straż Leśną i patrol Policji z Pionek. Zabezpieczenie medyczne zapewnili harcerze ZHR Pionki. Poszczególne grupy rowerzystów były prowadzone przez członków Pionkowskiego Stowarzyszenia Rowerowego, a znaczną grupę uczestników rajdu stanowili członkowie Pionkowskiego Stowarzyszenia Morsów. Wodę dla uczestników zapewnił Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach.

Nadleśnictwo Kozienice składa podziękowania dla organizatorów: Stowarzyszenia Pszczelarzy Puszczy Kozienickiej, Urzędu Miasta Pionki, Urzędu Gminy Pionki, współorganizatorów: Pionkowskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu, MOK, MZPK, WTZ, Pionkowskiego Towarzystwa Rowerowego, ZHR Pionki, Koła Gospodyń Wiejskich „Marianianki”, Stowarzysza Pionkowskie Morsy. Ponadto dziękuje za wsparcie Komisariatowi Policji w Pionkach, JRG nr 4 w Pionkach, Stowarzyszeniu „Jedlnia” oraz lokalnym mediom: Pionki 24 i Kurierowi Pionkowskiemu.

Organizację wydarzenia wsparło Centrum Informacyjne Lasów Państwowych.