Lista aktualności Lista aktualności

Podsumowanie akcji straży leśnej "Jesień"

Strażnicy leśni wraz z terenowymi pracownikami nadleśnictw, policją i strażą łowiecką uczestniczyli w akcji „Jesień 2021” mającej na celu zapewnienie bezpiecznego korzystania z lasu przez społeczeństwo, ochronę zasobów przyrodniczych, a w szczególności egzekwowanie od osób przebywających na terenach leśnych zachowań zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Działania w ramach akcji na terenie RDLP w Radomiu przeprowadzono od 15 do 30 września. Straż leśna we współpracy z pozostałymi pracownikami terenowymi nadleśnictw oraz przedstawicielami innych służb uczestniczyła w 512 interwencjach. Skontrolowano 397 pojazdów i 455 osoby.

Zadania te wykonywano we współpracy z terenowymi jednostkami policji i strażą łowiecką. Leśnicy z terenu RDLP w Radomiu wspólnie ze służbami sąsiadujących nadleśnictw, w tym z Nadleśnictwem Chojnów z warszawskiej dyrekcji LP oraz przedstawicielami innych służb (92 funkcjonariuszy) patrolowali obszary leśne oraz drogi. Łącznie zrealizowano 310 służb. Szczególnie intensywne działania prowadzono w przypadku bezprawnego wjazdu pojazdem do lasu lub pozostawienia pojazdu w miejscu do tego nieprzeznaczonym.

Podczas akcji Straż Leśna na terenie nadleśnictw: Ostrowiec Świętokrzyski, Kielce, oraz Zagnańsk uczestniczyła w poszukiwaniach osób, które zabłądziły w lesie, przyczyniając się do ich odnalezienia. Takie zdarzenie dało możliwość praktycznego przećwiczenia współdziałania służb powołanych do podejmowania akcji w warunkach zagrożenia życia i zdrowia ludzi. Działania te wpisały się również w cel akcji, którym było zapewnienie warunków bezpiecznego korzystania z lasu przez społeczeństwo, zwłaszcza osobom najbardziej narażonym na zagrożenia – seniorom, dzieciom, niepełnosprawnym. 

Akcja miała również na celu ochronę zasobów przyrodniczych, egzekwowanie właściwych zachowań od osób odwiedzających lasy oraz przeciwdziałanie szkodnictwu leśnemu, głównie bezprawnemu korzystaniu z lasu. Odnotowano 10 przypadków kradzieży drewna. Najczęściej popełnianym wykroczeniem był wjazd pojazdem do lasu lub pozostawienie pojazdu w miejscu do tego nieprzeznaczonym – 351 przypadków, (co stanowiło 95% szkodnictwa w zakresie bezprawnego korzystania z lasu). Takie pojazdy bardzo często blokują drogi, które powinny być przejezdne w razie potrzeby działania służb ratowniczych lub wykonywania czynności związanych z gospodarką leśną.

W czasie akcji stwierdzono 10 przypadków kradzieży stroiszu, które miały miejsce w nadleśnictwach: Barycz, Łagów, Przysucha, Radom, Skarżysko, Starachowice, Stąporków, Suchedniów i Zwoleń. Tendencja do kradzieży stroiszu utrzymuje się niemal cały rok, tak, więc będą kolejne akcje dedykowane przeciwdziałaniu temu rodzajowi szkodnictwa leśnego.

W czasie akcji uwaga Straży Leśnej zwrócona była także na rośliny, które mogą być pozyskiwane nielegalnie w związku z tworzeniem ozdobnych dekoracji i ostatnio bardzo popularnych aranżacji w kompozycji tzw. „las w słoiku”, w których używane są różne gatunki mchów. Wiele z nich objętych jest ochroną gatunkową.

W trakcie akcji „Jesień 21” wykonywano również kontrole środków transportu przewożących drewno.

Bezpieczeństwo lasu i odwiedzających go ludzi to jeden z priorytetów Lasów Państwowych. Mimo nagłaśniania problemu łamania przepisów prawa przez różne grupy społeczne i zastosowania nowych technologii, w tym kamer, Straż Leśna w nadleśnictwach nadzorowanych przez RDLP w Radomiu stwierdziła w 2020 roku blisko 1500 przypadków bezprawnego korzystania z lasu (w tym nielegalnego pozyskiwania stroiszu i mchu, wjazdu pojazdem do lasu lub pozostawienia pojazdu w miejscu do tego nieprzeznaczonym, puszczania psa luzem, czy zaśmiecania).

Akcja o kryptonimie „Jesień 2021” miała charakter ogólnopolski. W całym kraju wzięło w niej udział około tysiąca strażników leśnych. Dzięki ich staraniom oraz policji i Państwowej Straży Łowieckiej przyczyniła się do zwiększenia bezpieczeństwa ludzi przebywających w lesie oraz przeciwdziałania przejawom szkodnictwa leśnego w zakresie bezprawnego korzystania z lasu.

Dobrą praktyką okazała się również współpraca z innymi służbami oraz pomiędzy sąsiadującymi nadleśnictwami, również poza zasięgiem radomskiej dyrekcji Lasów Państwowych.