Lista aktualności Lista aktualności

Podsumowanie akcji „Wieniec”

Jeden wniosek do sądu o ukaranie, dwa mandaty karne i 75 pouczeń to bilans akcji „Wieniec” na terenie nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Działania były prowadzone w całej Polsce w dniach od 6 do 14 marca br. Akcja była skierowana szczególnie przeciwko nieprzestrzegającym prawa zbieraczom poroża oraz kłusownikom.

W akcji wzięło udział 74 strażników leśnych, którzy przeprowadzili ponad 200 kontroli. W 82 przypadkach doszło do nieprawidłowości. Najwięcej z nich to, jak zawsze, nielegalny wjazd pojazdami do lasu – 63 przypadki. Strażnicy wykryli także jeden przypadek nielegalnego wyrębu drzewa i jeden przypadek nielegalnego pozyskania stroiszu. Znaleźli również cztery narzędzia kłusownicze. Co ważne, nie odnotowano przypadków umyślnego płoszenia i niepokojenia zwierzyny oraz nieprawidłowości w skupach dziczyzny.

Akcja miała na celu ochronę zwierzyny, przeciwdziałanie i zwalczanie kłusownictwa oraz przejawów wszelkiego szkodnictwa łowieckiego, kontrolę legalności skupu i obrotu dziczyzną, egzekwowanie od osób trudniących się zbieraniem zrzutów poroży zachowania zgodnego z obowiązującymi przepisami. Strażnicy sprawdzali także czy nie dochodzi do innych nieprawidłowości. W działaniach wspierali ich policjanci oraz Straż Łowiecka.

Koniec lutego i marzec to czas, kiedy jelenie zrzucają poroże. Zbiór tzw. zrzutów jest  legalny, gdy poroże zostało znalezione na terenie lasu gospodarczego. Nie wolno zabierać poroża znalezionego na terenie rezerwatu i parku narodowego. Zdarza się, że poszukiwacze zrzutów dopuszczają się niedozwolonego prawem tropienia i przeganiania zwierząt w celu zdobycia poroża. Stąd potrzeba prowadzenia tego typu akcji.